En sommerdag ved Haderslev Dam

Judith er min dejlige hustru, som foruden at være en fantastisk ægtefælle og mor også er sognepræst i Als, Øster Hurup,

Visborg og Skelund samt ungdomspræst i Aalborg Stift. Hun er også medlem af forældrerådet på vores folkeskole, Bymarsskolen, hvor hun gør en god indsats for sammen med de øvrige forældre og ledelsen at skabe den bedst mulige skole og hverdag for vores børn.