Horne og Asdal

Horne Kirke og Asdal Kirke var de to kirker, hvor jeg har været præst i længst tid (indtil 2022), nemlig i 9 år. Det har dannet rammerne om mange gode oplevelser og givet mange gode erfaringer med videre.

Vi havde vores egen Youtube-kanal, men der er ikke kommet flere film på den, efter jeg forlod stedet. Men tryk her.