Haderslev Domsogn

Den 1. oktober 2017 begyndte jeg som sognepræst i Haderslev Domsogn. Det var et spring væk fra præstegård og til at købe vort eget hus her i en by, som vi ikke kendte overhovedet. Intet. Eneste, jeg kendte til det sønderjyske var min svoger Ole og forfatteren Erling Jepsens lidet flatterende beskrivelse af Sønderjylland.
Landsdelen åbner sig mere og mere for os – et spændende sted historisk og nutidigt.

Jeg er præst i to kirker: Haderslev Domkirke, Vor Frue Kirke, og den lille hyggelige Hertug Hans Hospitalskirke.

Hertug Hans

Juleaften 2019 i Hertug Hans

Haderslev Domkirke