Uddannelse/kurser
2013-15:         Uddannelse i sjælesorg på Teologisk-Pædagogisk Institut
2006-2008    Merkonomuddannelse i ledelse og kommunikation.
2003-             Løbende uddannelse af teoretisk og praktisk karakter  
2002               Pastoralseminariet (med praktik i Skjoldhøj Kirke i Århus)
1994-2002     Teologistuderende på Århus Universitet
                        Afsluttende speciale om kalds- og efterfølgelsestanken hos Kaj Munk
1994               Student fra Odense Katedralskole

Arbejde
2017-               Sognepræst i Haderslev Domsogn
2012-2017      Sognepræst (kbf) og arresthuspræst i Hobro Sogn, Aarhus Stift
2008-19         Feltpræst af reserven (pt. knyttet til Hjemmeværnsdistrikt Syd- og Sønderjylland)
2003-2012     Sognepræst (kbf.) i Horne og Asdal (v. Hirtshals)
2002-2003     Konstitueret sognepræst (kbf.) i Hanning, Finderup samt Videbæk sogne
2000-2001     Efterskolelærer på Frydensberg Efterskole, Mariager.
1999-2002      Kirketjenerafløser i Christianskirken, Århus.
1985-1996       Fast kimer og kirketjener-afløser i Ansgars Kirke, Odense

Forskelligt frivilligt arbejde

2014-17          Frivillig på Hobro Stadion (DS-Arena)
2013-14        Menighedsrådsformand i Hobro
2012-:            Bestyrelsesmedlem af fængsels- og arresthuspræsteforeningen
2012-20         Frivillig mødeholder for missionselskab ”Åbne Døre”
2007               Rejseleder hos Felix-rejser (i Paulus fodspor i Tyrkiet – se www.webpastor.dk/Paulus).
2006-09        Sjælesørger/præst i www.cyberkirken.dk
2005-2011     Missionærprovst for Indre Missions missionærer og frivillige forkyndere i
                         Vendsyssel (sjælesorg, underviser, sparringspartner mv.).
2005-08         Bestyrelsen/producer for tværkirkelige lokalradio.
2004-09         Repræsentantskabet for Horne Ungdomsskole
2002-2003    K.F.U.M/K-spejderleder i Rækker Mølle-afdelingen
2002-2005    Oversætter af missionsselskabet “Åbne Døre”s engelske artikler.
2002               Besøgsven i Christianskirkens besøgstjeneste, Århus
2000               Studenter-repræsentant i institutbestyrelsen for kirkehistorie, Århus Universitet
2000-2002    Frivillig medarbejder i Kirkens Korshærs Nattjeneste.