Kims CV

Arbejde
2017-                 S0gnepræst i Haderslev Domsogn, Haderslev Stift
2012- 2017       Sognepræst (kbf) og arresthuspræst i Hobro Sogn, Aarhus Stift
2008-16           Feltpræst af reserven
2003-2012      Sognepræst (kbf.) i Horne og Asdal (v. Hirtshals)
2002-2003     Konstitueret sognepræst (kbf.) i Hanning, Finderup samt Videbæk sogne
2000-2001     Efterskolelærer på Frydensberg Efterskole, Mariager.
1999-2002      Kirketjenerafløser i Christianskirken, Århus.
1985-1996      Fast kimer og løs kirketjener-afløser i Ansgars Kirke, Odense
Uddannelse/kurser

2013-15:         Uddannelse i sjælesorg på Teologisk-Pædagogisk Institut
2006-2008     Merkonomuddannelse i ledelse og kommunikation.
2003-             Løbende uddannelse af praktisk karakter (hjemmeside,
powerpoint, kirkeblad) og teologisk
karakter (sjælesorg, prædikenskrivning)
2002              Pastoralseminariet (med praktik i Skjoldhøj Kirke i Århus)
1994-2002    Teologistuderende på Århus Universitet og
Menighedsfakultetet. Afsluttende speciale om kalds- og
efterfølgelsestanken hos Kaj Munk
1994               Student fra Odense Katedralskole

Forskelligt frivilligt arbejde
2017-             Bestyrelsesmedlem for missionsselskabet Åbne Døre

2014-             Frivillig på Hobro Stadion (DS-Arena)

2013-14:        Menighedsrådsformand i Hobro
2012-17:        Bestyrelsesmedlem af fængsels- og arresthuspræsteforeningen
2012-             Frivillig mødeholder for missionselskab ”Åbne Døre”
2007              Rejseleder hos Felix-rejser (i Paulus fodspor i Tyrkiet – se www.webpastor.dk/Paulus).
2006-09       Sjælesørger/præst i www.cyberkirken.dk
2005-2011   Missionærprovst for Indre Missions missionærer og frivillige forkyndere i Vendsyssel
(sjælesorg, underviser, sparringspartner mv.).
2005-08       Bestyrelsen/producer for tværkirkelige lokalradio.
2004-09       Repræsentantskabet for Horne Ungdomsskole
2002-2003   K.F.U.M/K-spejderleder i Rækker Mølle-afdelingen
2002-2005   Oversætter af missionsselskabet "Åbne Døre"s engelske artikler.
2002              Besøgsven i Christianskirkens besøgstjeneste, Århus
2000               Studenter-repræsentant i institutbestyrelsen for kirkehistorie, Århus Universitet
2000-2002     Frivillig medarbejder i Kirkens Korshærs Nattjeneste.