Thessalonikbrevene

I oktober 2007 havde jeg nogle bibeltimer på Børkop Bibelskole. Her kan du læse mit manuskript og de papire, jeg udleverede:

Bibeltime til 1. thessalonikerbrev

Handouts til 1. thessalonikerbrev

Bibeltime til 2. thessalonikerbrev

Handouts til 2. thessalonikerbrev