Brødremenighedens husandagtskalender – 2018

Skulle han, som plantede øret, ikke høre, skulle han, som dannede øjet, ikke se? Salmernes Bog 94,9
For Herrens øjne hviler på de retfærdige, hans ører hører deres råb om hjælp. Første Petersbrev 3,12

De gamle broderier med bibelvers er en guldgrube for genbrugsbutikkerne, for de bliver revet væk selv om de ofte er ret dyre. Jeg har et stående, som de dog havde haft svært ved at sælge. Det bærer ordet: Gud ser alt.
Jeg plejer altid at spørge folk: Er det et løfte eller er det en trussel? Det bliver ofte anset for at være en trussel, for så ser han mig også, når jeg allerhelst ikke vil ses, nemlig når jeg gør noget, jeg godt ved er forkert. Så er ham Gud svær at få smidt ud, for han ser alt. Og Gud ser på os dømmende og hårdt som en skuffet far. Eller gør han?
Jesus har lært os, at Gud ser alt, men han ser på os som den kærlige far, ser på os. Han ser på os for at kunne velsigne os, og han lytter til os, for at kunne hjælpe os. Vi skal ikke frygte Guds blik, for han ser på os med fryd, både fordi vi er skabt af ham og på grund af Jesu død på korset for vore synder. Den troende kristne kan derfor leve sit liv og vide, at i Guds øjne er vi retfærdige. Derfor er vi under hans beskyttelse og velsignelse uanset hvad der så sker os. Og derfor er det ikke en trussel, men et løfte, at Gud ser alt.
En ung mand i marinen skulle af sted i krig. Hans mor var naturligvis bekymret, men i et brev skrev sønnen til hende: Selv det største ocean er ikke større end en vanddråbe i Guds hånd.
Gud ser alt. Det kan blive så mørkt i mit liv, at jeg ikke kan se Gud, men det kan aldrig blive så mørkt, at Gud ikke kan se mig. Gud ser alt! Han ser dig og glæder sig, for du er hans.

Ene råde
skal Guds nåde
for vor fromhed og vor dyd,
om Guds øje
fra det høje
hvile skal på os med fryd.
(DS 518,3)

Sognepræst Kim Legarth, Hobro

Author: Kim Præst

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *