Daniel 6 – bibelkredsaften

Lad os først høre Keith Greens sang: Tryk her

Make my life a prayer to you
I wanna do what you want me to
No empty words and no white lies
No token prayers no compromise

I wanna shine the light you gave
Through your son you sent to save us
From ourselves and our despair
It comforts me to know you’re really there

Well I wanna thank you know
For being patient with me
Oh it’s so hard to see
When my eyes are on me
I guess I’ll have to trus
And just believe what you say
Oh you’re coming again
Coming to take me away

I wanna die and let you give
Your life to me so I might live
And share the hope you gave me
The love that set me free

I wanna tell the world out there
You’re not some fable or fairy tale
That I’ve made up inside my head
You’re God the son and you’ve risen from the dead…

Info inden læsning:
Daniel blev som ung teenager bortført fra sit hjemland omkring 605 f.Kr – ved Guds hjælp blev han indsat i en højtstående stilling i det babylonske rige. Han formår at være både en trofast embedsmand i et hedensk rige OG vær tro mod sin Gud. Stilles han overfor et valg: Kongens vilje eller Guds vilje, så vælger han dog altid Gud, hvilket kostede en tur i en glohed ovn for hans venner (som de overlevede ved Guds hjælp).
I kapitel 2 tolker Gud gennem Daniel kongens drøm om en statue som en profeti om at det babylonske rige skal gå ned og overtages af et andet rige. Det sker her i slutningen af kapitel 5 – hvilket svarer til ca. 539 f. Kr.
Den nye hersker er nu det persiske rige (eller det Medio-persiske rige) – med Dareios som konge. Han overtager det tidligere regimes embedsmænd deriblandt også Daniel. Daniel er godt oppe i årene – man regner med at han er lidt over 80 år. Men han er lige så trofast overfor Gud som han var som ung.
Men ikke alle er vild med Daniel – ja, hele kapitel 6 er drevet af fjendskab

Læs Daniel 6,1-6: Fælden sættes
Daniel havde ”en fremragende ånd” og havde en god holdning i sit arbejde og i sit liv – og det åbnede op for angreb. Daniels fjender er nok drevet af misundelse. Misundelse  – er en af de 7 dødssynder, ja, den største af dødssynderne og en del af de andre. Og det er nok også en af de ting, som vi alle har mærket til på en eller anden måde – selv overfor vore medkristne.
Men forestil dig, at Daniel har været ansat i offentlig tjeneste i over 50 år, og hans modstandere kunne ikke grave noget smuds op om ham. De fandt ikke noget – og var altså nødt til at finde på noget selv.
Hans fjender vidste at de ikke kunne lokke ham i en fælde til at gøre noget ondt – og de vidste også at han ville være trofast overfor sin Gud. Enhver kristen skal overveje om andre kan sige det samme om dem.

Spørgsmål
– Hvad er slående ved at det er dér at de finder deres skyts mod ham?
– Hvad tænker du om det ord, der tillægges Frans af Assisi: ”Gå ud og forkynd evangeliet, om nødvendigt med ord”. Eller ”Dine handlinger råber så højt, at jeg ikke kan høre hvad du siger/prædiker”?

Prøv læs og sæt teksten fra Romerbrevet 12, 17-20 sammen med teksten her
Spørgsmål:
– Er der noget link mellem de to tekster?
– Paulus skriver ”Hold fred med alle mennesker” (v. 18), men modificerer sætningen med to klausuler. Hvilke og hvad betyder det?
– Hvad gør vi, hvis vi ikke både kan leve sit liv med Gud og behage folk omkring os?

Læs Daniel 6,7-18: Fælden smækker
Daniels fjender kendte Daniel og de kendte Dareios og vidste, at de kunne appellere til hans stolthed og hans ønske om et forenet kongerige. Alle stod bag denne opfordring til kongen – de var dog nødt til at lyve lidt for at få den presset igennem: ”Alle kongerigets rigsråder er blevet enige om”. Ja, alle undtagen Daniel.
Madingen på krogen hed ambitioner om at være en gud i 30 dage – deres eneste hensigt var et ødelægge Daniel.
Daniel går hjem og beder – han knæler som tiggeren og viser det vi alle skal: Nemlig komme til Gud som tiggere. Han gør det, som han altid havde gjort. Daniel lod ikke skrivelsen ændre sine handlinger. Han hverken bad mere eller mindre, men fortsatte sit bønsliv uændret.

Spørgsmål:
– 30 dage uden bøn? Nogle mente at Coronatiden med forsamlingsforbud har været et sådant forbud – man kunne nok bede. Hvad ville der være sket med vores bønsliv, hvis der havde været et sådant forbud? Et sådant forbud lever de kristne under i Nordkorea…
– Hvad mon Daniel beder om? (Måske et hurtigt blik i kapitel 9 giver et indblik i Daniels bønsliv).
Der star: Bøn og lovprisning. ” Prayer and praise should always go up to heaven arm in arm, like twin angels walking up Jacob’s ladder, or like kindred aspirations soaring up to the Most High.” (Spurgeon)
– Hvor vigtig er bøn for Daniel, når han er villig til at risikere sit liv for det? Hvad fortæller det os om hvor nødvendigt det er at vi skal bruge tid på bøn?
– ”Jeg har ikke tid til at bede” – Daniel var en af de fire mægtigste mænd i riget, men han havde alligevel tid til at bede 3 gange.
– Hvad siger stykket om Kong Dareios?
– Vers 17: Hvad siger det om kongens tanker om Gud?
– Hvorfor sætter kongen segl for åbningen ind til kulen?

Læs Daniel 6,19-25: Fælden ødelægges
Kongen havde en forfærdelig nat – hvordan mon Daniel havde det? Hvad mon der skete i kulen?
“In any case he must have had a glorious night. What with the lions, and with angels all night to keep him company, he was spending the night-watches in grander style than Darius.” (Spurgeon)

Læs Daniel 6,26-29: Kongen ærer Daniels Gud
Her som i andre dele af Daniels Bog kommer nogle af de stærkeste ord om Gud ud af en hedensk konges mund. Dette er nogle af de rigtig stærke.

Spørgsmål:
– Hvilke egenskaber og karaktertræk er fremhævet i denne historie?

Afrundende spørgsmål
Hvad gør særligt indtryk på dig i denne tekst?
Hvad fortæller den om Gud?
Hvilket vers, ord, sætning, tanke eller spørgsmål har du særligt hæftet dig ved i teksten?
Har den tekst noget at sige til os i dag?


Author: Kim Præst

1 thought on “Daniel 6 – bibelkredsaften

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *