Evangelisk alliance: Komme dit rige

Da Jesus skulle lære sine disciple at bede lærte han dem og derfor også os Fader Vor. Og en af disse bønner er altså bønnen ”komme dit rige”. Gad vide hvad tanker der er gået igennem hovederne på discipelflokken, da de hørte deres lærer lærte dem at bede Gud om at hans rige skulle komme. Guds rige fylder meget i Jesu forkyndelse – alene i Matthæus-evangeliet nævner Jesus Guds rige 53 gange. Johannes døberen prædikede ude i ørkenen: ”Himmerriget er kommet nær” og pegede i retningen af Jesus, som også prædikede: ”Himmerriget  er kommet nær”.

Gad vide hvad disciplene har tænkt, da de hørte det. Jeg spildte min ferie ved at læse Hans Kirks ”Vredens søn” – som viste Jesus som en kommunistisk frelser, der prædikede had mod de rige og som endte med at blive dræbt uden at opstå igen. Og Hans Kirk slutter så af med at sige, at folket skal være sin egen frelser. Men i denne bog kommer vi også lidt ind på de tanker et udsagn som ”Guds rige” kunne sætte i gang i hovedet på f.eks. zeloten Simon, som var en af Jesu disciple. Zelotterne var bevæbnede og velorganiserede guerillaer, der ventede på en kamp mod Rom – og Jesus måtte være deres leder til at få smidt romerne på porten.

Men i romanen og sikkert også i virkeligheden døde dette Messias-håb, da Jesus blev korsfæstet. Jesus skulle altså ikke oprette Guds rige.

Jesus blev misforstået når han sagde ”Guds rige” – men hvad betyder så Guds rige? Det var ikke et politisk rige – et kongerige… det kunne vi jo se, da Jesus nægtede at opfylde folks politiske forventninger til ham. for ”Guds rige kommer ikke, så man kan iagttage det; man vil heller ikke kunne sige: Se her er det! eller: Se der! for Guds rige er midt i blandt jer”.

Er det en anden måde at sige det, som man hører så mange gange: Religion og politik skal ikke blandes sammen. Det er en sætning man hører igen og igen. Religion og politik skal ikke blandes sammen.

Hvis Guds rige ikke er synligt, så må det jo betyde, at vi ikke kan skabe noget, der hedder et kristen land, en kristen politik, en kristen lovgivning? Der er mange, der ryster på hovedet af  Georg Bush i USA, der ikke lader nogen tvivl om at han forsøger at styre USA efter sin kristne overbevisning. Religion og politik skal ikke blandes sammen siger man og ryster på hovedet.

Og det var også det vores statsminister sagde i sin forrige nytårstale: Her i Danmark skal religion og politik aldrig blandes sammen. Men det var et nytårsforsæt, der ikke holdt ret lang tid, for et stykke inde i januar kom han med den famøse udtalelse, at efter hans mening skulle kirken vie homofile.

Og biskoppen i Aalborg sagde i kølvandet på de 26000 underskrifter mod homoseksuelle vielser, at har politikerne sagt god for deres samlivsform, så skal man ikke nægte dem at høre Guds velsignelse over deres tilværelse. Og nu her har vores biskop… eller rettere: nu har biskoppen i Ålborg så gjort den svinestreg at tage endnu et skridt i retningen af vielse af homofile… ja, man skal ikke blande religion med politik, men man må åbenbart godt blande politik ind i religion.

Men er det kristent ordet ”Du skal ikke blande religion med politik” og er det i det hele taget muligt? Nej, det er ikke muligt. Godt nok kan vi ikke sige: det og det parti skal vi stemme på, for det er Guds riges parti. Men er vi kristne – og ordet kristen kommer fra Jesu titel som Kristus, kongen. Er vi kristne, så skal vi også have vores holdninger formet af hvad vi læser i Bibelen: Næstekærlighed, tilgivelse, respekt for menneskelivet… Vi har ikke fået en partibog i Bibelen, men vi har fået Guds ord som en lygte for vores fod og en lys på vores sti.

Og godt nok siger Jesus, at vi ikke skal kunne pege her og der og se Guds rige, men han siger som begrundelse for at man ikke kan udpege Guds rige: ”For Guds rige er midt i blandt jer”. Hvad betyder det?

Lad mig prøve give et billede: Hvad er det, der kendetegner Danmarks rige? Hvis vi kører igennem landet, så vil vi naturligvis kunne se nogle ting, som gør at vi siger: Det her er Danmark. Men det, der afgør at et sted er en del af Danmarks rige, det er at der gælder Grundloven. §1 i Grundloven siger: s. 12

Og hvis vi overfører det til det Guds rige, så må Guds rige være dér, hvor Guds lov gælder – hvor Guds ord gælder. Og derfor er Guds rige midt i blandt os… hvis vi lader Guds ord gælde hos os – få konsekvenser helt igennem i vores liv. Også hvor vi sætter vores kryds, når der er valg. Lige som det har konsekvenser i alle andre dele af vores liv.

Og det er det Jesu bøn nok først og fremmest handler om: At vi beder om at Guds rige må blomstre op imellem os. Selvfølgelig kan det også betyde at vi beder om at Guds rige må komme fra oven – så Jesu bøn er en anden måde at sige på, at Jesus må komme igen. At Guds rige må manifestere sig i sit vælde, men vi ved faktisk ikke ret meget om hvad der venter os i hvert fald ikke sådan helt håndgribeligt. Vi ved at det er et vidunderligt sted som vi skal se hen til med glæde og forventning, men nu og her gælder det Guds rige, der skal være i blandt os.

  1. 77 i ”En vaar tid”

 

”Komme dit rige” – Martin Luther forklarer i sin lille Katekismus, at ”Guds rige kommer vel af sig selv uden vore bøn; men vi beder i denne bøn, at det også må komme til os”.

Og det er vel egentlig rigtig nok: Guds rige, tusindårriget og hvad der hører sammen med det, ja, det skal nok komme af sig selv – men det er langt vigtigere at Guds rige kommer til os. Lader sig udfolde igennem os og igennem vores omgang med andre mennesker. Guds rige ovenfra skal nok komme af sig selv – vi ved ikke hvornår, men det sker. I dagens læsning presser disciplene også på overfor den opstandne Jesus. Lad os prøve at læse det (ApG 1,6-9)

Så derfor er bønnen Komme dit rige – en bøn om at Guds rige må være midt i blandt os, så det må kunne ses på os, at vi er kristne. Så Helligånden må fylde os med kraft og mod, så vi kan være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og lige til jordens ende. Så vi må være hans vidne både der, hvor vi er nu, og dér, hvor Jesus kalder os hen med hans ord.

Author: Kim Præst