14. søndag efter trinitatis (2022) Domkirken

Måske er du en af de mennesker, der føler at Jesus har trådt hen over dig og forbi dig. Du er måske syg – eller du kender en, der er alvorligt syg, og du beder og tror på bønnens kraft, men der sker ikke noget. Jesus griber ikke ind – Jesus helbreder ikke – du føler det som om at han bare går forbi dig, træder over dig og forbi.
I dagens tekst hører vi, hvordan Jesus aflægger et besøg i Bethesda. Navnet Bethesda betyder ”Nådens hus” – eller ”barmhjertighedens hus”. Det er trækplastret for alle uhelbredelige syge og fattige. Der var sikkert mange mennesker, der lå i søjlegangenes svale skygge omkring dammen og ventede på miraklet.
Jesus kunne nemt have helbredt dem alle, men det var kun den ene mand, der blev helbredt den dag. Jeg forestiller mig virkelig hvordan Jesus går målrettet efter denne mand. Han er måske nødt til at træde over et par stykker for at nå frem – og så står han dér foran manden: Vil du være rask?
Som jeg startede med at sige: Måske er du et af de mennesker, der føler at Jesus har trådt hen over dig og forbi dig. Eller en af dine kære. Du hører om mirakler – du ser måske hvordan Gud griber ind andre steder… men dig går Jesus forbi.
Men ved du hvad: Du ligger stadigvæk i Barmhjertighedens hus. Du er stadigvæk dækket af i nådens hus omkring nådens dam, kirken. Jeg kan ikke lade være med at se kirken som vores Bethesda, vores barmhjertighedens hus her på jorden.
Her i kirken er nådens hus: Nåde i nødens time. Har du et behov, Gud har nåde. Har du et problem, Gud har nåde. Har nogen en krise, Gud har nåde. Vi passer på den måde utroligt godt sammen: Vi står med skylden – Gud står med nåden.  Som vi skal synge efter du har været til nadver:
Du, som freden mig forkynder,
du en frelser, jeg en synder,
du med amen, jeg med bøn,
du med nåden, jeg med skammen,
– ak, hvor vi to passer sammen,

Du skal ikke komme her i kirken, fordi du regner med at gøre Gud en tjeneste, ved at sidde på hårde bænke og lytte til hans ord. Du skal komme her i kirken, fordi du ikke kan andet. Fordi du har brug for nåden, fordi du har brug for at søge tilflugt imod verdens, menneskers og det ondes bagende sol og finde ly og læ i Bethesdas 5 søjlegange. Kirken er nådens hus, kirken er barmhjertighedens hus, her finder du sundhedsbrønden, sundhedsdammen, livets vand.
Og det er rigtigt, at man nok kan mene, at man da ikke behøves at gå i kirke
Man kan mene, at nok kan gå derhjemme og tænke på Gud, bede til Gud og håbe på Gud.
Gud kan nok gøre sin gerning med en derhjemme.

Ja, men det er kirken, Gud har skabt som nådens hus, barmhjertighedens hus, hvor han har lovet at skabe ly, læ og beskyttelse i de fem søjlegange.
5 søjlegange… er det ikke bare en ligegyldig detalje, når der i dagens tekst står om fem søjlegange? Nej, det tror jeg faktisk ikke! Johannes Evangeliet er gennemkomponeret, der er tænkt på alle detaljer, alle ord – hvorfor skulle han beskrive de fem søjlegange, hvis der ikke var en teologisk betydning? Johannes skriver ikke en ”Turen går til Jerusalem”, hvor han skal beskrive, hvad man kan se i Jerusalem. Nej, han skriver et evangelium – der skal bringe tro på at Jesus er Kristus og dermed bringe frelse (Johs 20,31).
Ser vi i Bibelen, så er tallet 5 ikke så fremtrædende som f.eks. 7, 10 eller 12, men det er dér og ofte knyttet til helhed, det færdige og det er knyttet til Guds nåde, barmhjertighed og nådegave.

Nu skal vi ikke have matematiktime, men lige et par eksempler:
Tabernaklet – telt-helligdommen, som Israel havde med sig rundt i ørkenen var bygget op af 5 dele.
Der var 10 bud, ja, men de første fem handler om vores forhold til Gud og de sidste frem om vores forhold til medmeneskene.
Der var 5 forskellige slags offer-typer
Jesus har 5 brød og sammen med tre fisk mætter han 5000
Når man først får øjnene op for tallet fem, så er det mange steder i Bibelen.
På de første sider i Bibelen læser vi om skabelsen: På den 5. dag var jorden skabt med alt liv og på den 6. dag blev mennesket skabt for at indtage og bebo jorden. Der var ikke noget, mennesket skulle gøre til eller fra – mennesket skulle ikke give en hånd med. Alt var færdigt – alt var klar på den 5. dag. Jeg skabte det uden dig, men jeg skabte det for dig. Her kan du leve – i det, jeg har skabt for dig. Du lever og ånder i det, jeg har skabt for dig. Og på samme måde her i nådens hus, kirken, som Gud har skabt for dig til at leve og ånde i. Du skal ikke gøre noget til eller fra. Ligesom mennesket trådte ind i en perfekt færdig verden skabt på fem dage, sådan er du døbt ind i nådens hus.
Her i kirken har vi også fem søjlegange: Hver eneste gang vi har ordination her i domkirken – altså hver eneste gang at et menneske kommer herind i kirken for at blive sendt herfra som en præst til et eller andet sogn i Haderslev Stift, så bliver der læst fra Paulus´ brev til menigheden i Efesos: Jesus ” har givet os nogle til at være apostle, andre til at være profeter, andre til at være evangelister og andre til at være hyrder og lærere for at udruste de hellige til at gøre tjeneste, så Kristi legeme bygges op” (Ef 4,11-12). Talte I efter, for her har vi fem: 1) apostle 2) profeter 3) evangelister 4) hyrder og 5) lærere ”for at udruste de hellige til at gøre tjeneste, så Kristi legeme bygges op”.
Fem tjenester, så kirken kan bygges op. Fem lige som der er fem søjlegange i Bethesda.
Og det kan godt være, at vi ikke kan identificere disse fem tjenester i Folkekirken, men vi har også de nådemidler, 5 måder, hvorpå Gud formidler nåden – nogle af jer kender sikkert de 5 B-er: 1) Badet, altså dåben 2) Brødet, altså nadveren 3) Brødrene, altså fællesskabet 4) Bibelen og 5) Bønnerne.
Kirken er Bethesda, barmhjertighedens hus, nådens hus, med de fem søjlegange centeret om en dam, sundhedsbrønden på jord, Jesus Kristus.
Kirken er barmhjertighedens hus, nådens hus. Eller er det? Jeg var inde på Trustpilot i fredags, og der kunne man se, at vi har fået 2,3 ud af fem stjerner, det er ikke imponerende. Jeg ved ikke hvad profilen ”Tonni” har oplevet, men han skriver om Folkekirken: ”Vanvittige galninge der tror de er bedre end alle andre og præsterne er rendyrkede psykopater”. Det sidste kan der godt være noget om, men er det kirkens image, at vi er bedre end andre? Måske har profilen ”Tonni” oplevet at have det som manden, der har været syg i 38 år – selv om han er i Barmhjertighedens hus, så siger han:  ”Jeg har ikke et menneske”. Må vi aldrig have en kirke, hvor der er et menneske, der siger: ”Jeg har ikke et menneske”. Må vi aldrig have en kirke, som ikke er nådens og barmhjertighedens hus.
Må vi aldrig have en kirke, hvor det ser ud til at vi bare har styr på alting, Jeg elsker, når vi laver fejl her i kirken – og jeg er selv ubevidst storleverandør af dem, for det viser at vi ikke er perfekte. Ser vi perfekte ud, så er her kun plads til perfekte.
Må vi aldrig have en kirke, hvor vi behandler hinanden nådesløst og ubarmhjertigt og især dem udenfor. Som luderen sagde, der blev spurgt om hvorfor hun ikke søgte hjælp i kirken:  ”Hvad skulle jeg dér? Jeg har det allerede elendigt med mig selv. De ville bare få mig til at få det værre.” (s. 7 i Philip Yancey ”Den nåde, jeg ikke kendte”)
Kirken er ikke et sted for dem, der har styr på deres liv. Her er stedet for de syge, de legemligt syge og de åndeligt syge, dem, der ikke kan klare sig selv, men har brug for Guds beskyttelse og frelse i skyggen i de fem søjlegange. Det kan godt være, at det ser ud som om vi har styr på det hele. Det kan godt være, at vi opfører os som om vi er perfekte.  Men sandheden er, at vi alle sammen har et eller andet, som gør, at vi sidder her og har brug for at være i Barmhjertighedens hus. At vi alle sammen har et eller andet, som vi beder Gud hjælpe os med. Og Gud skærmer os og beskytter os her i de fem søjlegange i Bethesda.

Jeg begyndte med at tale til dig, der føler at Jesus har trådt hen over dig – som de andre måtte have følt det i Bethesda den dag i Jerusalem. Jeg håber, at du – også selv om du føler, at Jesus har trådt hen over dig, også selv om dine bønner om legemlig eller psykisk sundhed er forblevet uopfyldt. Jeg håber, at du må føle og mærke, at du er i ly, læ og beskyttelse her i Barmhjertighedens hus. At du må leve af de fem B-er: Badet, Brødet, Brødrene, Bibelen og Bønnerne – der alle er centreret omkring sundhedsdammen, Jesus Kristus. At du må vide, at Jesus er her, lytter til dine bønner, ser på dig med milde øjne, også selv om du ikke ser dine bønner opfyldt.
Må Herren velsigne dig og bevare dig – her i Bethesda, Barmhjertighedens hus.

Author: Kim Præst