8. søndag efter trinitatis (2011)

Er du i stand til at udpege vranglære og falsk undervisning, når du høre det?

Der er en masse mennesker, der farer frem med tanker og idéer, der er fuldstændig forkerte – det er vildledelse – og der bliver flere og flere af dem. Det er ikke et nyt problem. De var der i Gammeltestamentes tid – ”jeg har ikke sendt profeterne, alligevel farer de frem”. De var der på Jesu tid: ”Ikke enhver som siger Herre, Herre til mig, skal komme ind i Himmeriget, men kun den, der gør min himmelske fars vilje”.  Og de kommer også i fremtiden – nu, som Jesus : ”Mange falske profeter skal stå frem og føre mange vild” (Matth 24,11).
Og det er farligt – for følger du en falsk lærer, så følger du en bedrager – retningen er IKKE et tættere forhold til Gud.

Vi vil blive desillusioneret, for de løfter en falsk lærer kommer med vil aldrig blive opfyldt.
Og der er farer for at du falder fra troen. Paulus skriver til sin unge medarbejder Timotheus: ”Ånden siger udtrykkeligt, at i de sidste tider skal nogle falde fra troen, fordi de lytter til vildledende ånder og dæmoners lærdom, som udbredes ved løgnagtige læreres hykleri, folk, der er brændemærket i deres samvittighed” (1 Tim 4,1-2).

Og det hele, fordi de er blevet bedraget!  Derfor er vi nødt til at kunne identificere disse falske lærere… kan du det? Kan du afklæde dem? Kan du stå med Bibelen i hånden og sige: Det her er hvad Gud siger til os, og det er hvad jeg tror? Vi har ikke så meget brug for at kunne angribe modstanderen, men Guds folk har brug for at vide hvad det tror på og hvorfor. Meget ofte tager vi tingene for givet, ”jeg tror det og det”… men vi bliver usikre i det øjeblik, hvor vi bliver konfronteret med det:  ”Hvorfor tror du sådan og sådan?”… og så er vi pludselig på ret gyngende grund.

Ulven i fåreklæder… I skal simpelthen sætte spørgsmålstegn ved det I høre fra prædikestolen og talerstolen UANSET hvem, der så står heroppe – I skal sætte spørgsmålstegn ved det I hører i radioen, ser i fjernsynet: Er det her sandt eller er det ikke sandt? Og jeg står ikke her, fordi jeg er hævet over de her ting – jeg skal selv underlægges sådan en prøvelse ved hver eneste ord, jeg står og siger her fra prædikenstolen. Er det Guds ord eller er det Kims ord? Kan vi gå ned og finde kapitel og vers på de ting, Kim står og siger, eller er det bare C.S. Lewis eller Kaj Munk?
Men det kræver noget – kræver noget af jer som menighed, for det er da så meget nemmere bare at sidde og få alting serveret end det er at skulle arbejde med tingene selv, selv grave ned i Bibelen og stå fast forankret i Guds ord.

Og jeg tror ærligt talt, at det er derfor, at folk ender i sekter, for der er der en karismatisk leder, der siger: Sådan og sådan er det. De skal ikke selv tænke, men skummer fløden og finder hvile og tryghed i at andre tager beslutningerne for dem. Det er første skridt i enhver hjernevask og indoktrinering: Ubetinget tillid til et andet menneske, der ikke fortjener den tillid.

Lederen, der siger: ”Gud sagde sådan og sådan til mig. Gud har bragt os her til”. Og lige så langsomt bliver det hvad de siger og ikke hvad Bibelen siger, for det han eller hun siger, er fra Gud.

Men det er ikke bare i sekter og frikirker at bedragerne er… også i vores danske folkekirke. Præster, der ikke fuldt ud tror på Guds ord – de tror dele af det og de prædiker dele af det og glemmer resten.  De er falske lærere. Og det er utrolig let at komme ind som præst i Folkekirken som en falsk lærer, for dem, der står imellem den teologiske kandidat og prædikestolen er ikke altid deres opgave voksen. De gange jeg har været til samtale til en præstestilling, så havde det ikke noget at gøre om hvad jeg troede på og hvad jeg ville prædike. Det var mere: ”Hvad vil du sige til, hvis der blev lavet en karikatur af dig ved vores årlige lokale revy?” ”Vil du deltage i cykelsponsorløb?” ”Vil du komme nede på Stadion?” ”Hvordan har du det med spejderne?” – eller som en af mine venner blev spurgt: ”Hvordan har du det med telefonsvarere?”
Det var derfor dejligt i sin tid at møde menighedsråd her i Horne-Asdal, der også stillede trosspørgsmål og holdningsspørgsmål ud over ”vil du vie fraskilte og hvad med kvindelige præster?”.
Men ellers har jeg ikke mødt råd, der spørger: Hvad mener du om det og det? Hvad er din overbevisning? Hvad er Bibelen i dine øjne? Hvad mener du om frelsen? Hvad mener du om Jesu opstandelse – var det en legemlig historisk opstandelse eller en åndelig? Tror du Jesus kommer igen? Tror du at alle mennesker vil blive frelst? Fortæl os hvad dit personlige forhold er til Jesus Kristus.

Det kan være, at jeg skal sende denne prædiken til menighedsrådet, når jeg engang forlader Horne Præstegård, for det er nogle utrolig vigtige spørgsmål at stille en kommende præst – og det er naturligt at stille de spørgsmål. Det kan godt være, at præsten er vittig og charmerende og er aktiv snart her og snart dér og alle kan lide denne nye præst, men Jesus siger: ”Tag jer i agt for de falske profeter, der kommer til jer i fåreklæder, men indeni er glubske ulve”. Hvis menighedsrådet ikke er vågen og vurderer hvad der bliver sagt, så bliver kirken bedraget. Præsten bliver ansat – og lige så langsomt forplanter præstens vranglærer sig igennem hele kirken og ødelægger menigheden og hvad værre er: Bedrager den enkelte kristne i menigheden og leder dem i en anden retning end mod et dybere og mere og mere intimt fællesskab med Gud.
Det er ikke sådan, at jeg har min mening og du har din mening og så skal vore meninger brydes… nej, for det skal ikke være min mening, der skal frem… det skal ikke være din mening… det skal være Guds ord. Det er ikke os præster, der er autoriteter – det er ikke engang provst eller biskopperne, der er autoriteter – vi er bare tjenere – det er Bibelen, der er den ultimative autoritet. Intet over og intet ved siden af Guds ord. Mit ansvar er at pege hen til Bibelen og op til Gud – mit ansvar er at være medvirkende til at I lærer mere og mere om Jesus Kristus og får et tættere forhold til ham … ikke til mig. 

Men hvad er så vores største værn imod falske lærere? Jeg har tre bud:
1) Guds ord. Hold fast i Guds ord som din trofaste guide her i livet. Lad ikke noget komme imellem dig og Guds ord. Guds ord er fundamentet for hele dit liv. Det er hvad han siger, der er sandt. Bibelen er den vigtigste ting, du har her på jorden – hvis du mister den, hvad ved du som om Gud?
2) Studer Bibelen sammen med en troværdig lærer. Hvad er så en troværdig lærer? Det er naturligvis en, der har tillid til hele Bibelen fra 1 Mosebog i begyndelsen til Johannes Åbenbaringen i slutningen.  En troværdig lærer er en, der lever på samme måde som han prædiker. Jesus siger: ”På deres frugter kan I kende dem. Plukker man druer af tjørn eller figner af tidsler? Sådan bærer ethvert godt træ gode frugter, og det dårlige træ bærer dårlige frugter”.
Så studer Guds ord – for hvis du ikke studerer Bibelens ord, hvordan vil du så lære hvad der er Guds vilje? Er det ved private overvejelser – er det ved at gå i kirke måske endda hver søndag? Det er ikke at studere… det er ikke selv at arbejde med teksten. Det er ikke hvad man får at vide, der virkelig gør en forskel, det er hvad man selv arbejder sig frem til. Selv læser. Vores tro skal ikke baseres på ”jeg mener”, men på ”jeg har læst”.
3) Tag jer i agt, for falske lærere. Disciplen Johannes, kærlighedens apostel sidder på sine gamle dage og skriver til sin menighed. Det siges om ham, at han i sine sidste dage sad og løste alle interne problemer i menigheden med ordene: ”I skal elske hinanden”. Men i sit andet brev advarer han imod falske lærere: ”Enhver, som går ud over Kristi lære og ikke bliver i den, har ikke Gud… tag ikke imod ham i jeres hus, og byd ham ikke velkommen” (2 Joh 9-10). Vi skal ikke tage imod den falske lærer i vort hjem – for hvad er vedkommendes mål med sit besøg? Det er at bedrage dig og føre dig på vildspor. Du har ikke nogen forpligtelser som kristen til at være imødekommende og åbne dig overfor mennesker, der ønsker at bedrage dig, lyve overfor dig og til sidst ødelægge dig. Og jeg tænker ikke bare, at bedrageren komme ind af din dør.  Bedrageren ligger måske på dit natbord i den roman, du er i gang med at læse. Eller det er igennem fjernsynet, det er igennem radioen, det er igennem telefonen, det er igennem email… bedrageren har mange veje indtil dit hjem… ”tag ikke imod ham i jeres hus, og byd ham ikke velkommen”
Der er simpelthen alt for meget på spil til at du skal spille hassard med din tro. Du bliver ikke åndeligt rigere af at tage imod bedrageren, du får ikke en bredere åndelig forståelse… men du risikere at gå fortabt. Så du skal kun gå i snak med dem, hvis du virkelig står fast forankret – hvis du er overbevist om, at du kan overbevise de andre… det lyder sekterisk at vi skal isolere os, men og det har intet at gøre med at afsondre os fra omverdenen og fra dem, der ikke tro. Det drejer sig om bedrageren, den falske lærer, den glubske ulv – den, som giver sig ud for at være sand, men som er gået ud over Jesu lære.
Tænk, du kan miste det hele, bare fordi du er åben og imødekommende. Du kan miste det hele… og vi har meget at miste… prøv hør, hvad jeg læste fra alteret for lidt siden: ”I har jo ikke fået en ånd, som giver trællekår, så I atter skulle leve i frygt, men I har fået den ånd, som giver barnekår, og i den råber vi: Abba, fader! Ånden selv vidner sammen med vores ånd om, at vi er Guds børn. Men når vi er børn, er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sandt som vi lider med ham for også at herliggøres med ham”.

Author: Kim Præst

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *