Lignelser: Hvad kan man bruge Jesu lignelser til?

Af en gammel konfirmand fik jeg pr. mail spørgsmålet: Hvad kan man bruge Jesu lignelser til i fremtiden? Det var i forbindelse med en eksamen. Her er hvad jeg hurtigt skrev ned til hende.

Hvad kan vi bruge lignelser til i fremtiden?
En kort beskrivelse af lignelser er: En lille fortælling fra hverdagslivet, som fortæller om noget større. De har oftest kun en pointe – og ikke alle små detaljer skal analyseres og ikke alle detaljer har en mening.

Så man skal forstå noget om den tid og det sted, hvor lignelsen blev fortalt – f.eks. siger Jesu lignelser om Jesus som hyrden ikke det store, hvis man ikke ved noget om hvordan hyrder og får havde de dengang.
Men lignelserne er tidsløse – og pædagogiske, så de kan sige noget til enhver tid. De er så simple, at selv et barn kan få noget ud af dem, men samtidig er de så dybe, at selv de klogeste mennesker kan blive ved med at grave i dem og finde nye ting.

Lignelsens budskab afhænger også af de briller, man har på
Lignelserne kan have forskellige budskaber alt efter hvad man kigger efter. Samme lignelse kan derfor have flere forskellige slags budskaber. F.eks. lignelsen om den barmhjertige samaritaner (Lukas 10,25-37) – den kan både fortælle noget om at vi skal hjælpen dem, der har brug for hjælp (det er derfor at der er noget, der hedder samaritter, f.eks. på stadion, hvor man kan få den hjælp, hvis man kommer galt afsted). Men den kan også forstås religiøst, hvis man tolker Jesus som den samaritaner, der hjælper. Så siger den at Jesus er kommet for at frelse os og at vi kan gøre lige så lidt for at frelse os selv, som den overfaldte mand kan redde sig selv.

Så en lignelse kan have to forskellige budskaber alt efter hvor man lægger vægten og hvilke ”briller” man  bruger.

Kort om hvad man kan bruge lignelserne til
De religiøse lignelser kan fortælle om hvordan Guds rige er (lille og uanseeligt nu, men stort engang (Matthæusevagneliet 13,31-32) og fortælle hvad der skal til for at komme ind i Guds rige. De fortæller, hvordan vi skal opgive alt for at få fat i Guds rige, for det er mere værd end alt andet (Matthæus 13,44). De fortæller hvordan Gud er (faderen i den fortabte søn Lukas 15,11-32) og fortæller os, hvordan vi skal blive ved med at bede, Gud lytter (lignelsen om enken og den uretfærdige dommer 18:1-8) De fortæller om hvem Jesus er og hvad han har gjort for os (Lukas 10,25-37 og 15,3-10).

Og hvad der sker hvis vi bygger vort liv på Jesu lære eller ikke gør det (lignelsen om manden der byggede på klippen og manden, der byggede på sand – Matthæusevangeliet 7, 24-27). Jesu lære kan også findes i hans mere sociale lignelser fortæller om hvad vi skal gøre mod vor næste (den barmhjertige samaritaner – Lukas 10,25-37. Hvordan vi skal gøre godt ikke mod alle, men mod ham, vi har kontakt med, ham som vi møder på vores vej (Lukasevangeliet 16:19-31). De fortæller, at vi skal være gode mod dem, der har brug for det, for når vi er gode mod dem, så er vi god mod Jesus selv – og modsat, er vi ikke god mod dem, der f.eks. ikke har tøj, er syge etc, så er vi heller ikke god mod Jesus (Matthæusevangliet 25,31-46). De fortæller om hvordan vi skal bruge de talenter/evner, som vi har fået – for vi har fået dem, for at bruge dem, ikke for at gemme dem i et hul (Matthæusevangeliet 25:14-30).

Kort sagt: Lignelserne er et kald til at  komme til Jesus – tro på ham og det, han har lært os og leve efter det og blive frelst ind i hans rige.

Author: Kim Præst