1. Peterbrev: Inddeling af brevet

Inddeling af 1. Peters brev:

 

 1. Hilsen(1,1-2)

 

 1. De kristnes (Guds folk) identitet (1,3-2,10)
 2. En stor frelse (3-12)
 3. Frelsen som håb (3-5)
 4. Frelsen som glæde (6-9)
 5. Frelsens vidner (10-12)

 

 1. En ny måde at leve livet på (1,13-25)
 2. Et liv i hellighed (13-16)
 3. Et liv i ærefrygt (17-21)
 4. Et liv i ægte kærlighed (22-25)

 

 1. Et udvalgt præsteskab (2,1-10)
 2. Modtagelse af ordet og konsekvenserne af det (1-3)
 3. Kom til Kristus og lad jer forvandle (4-5)
 4. I, som tror, og de andre (6-8)
 5. Deres identitet bliver bekræftet (9-10)

 

III Guds-folkets ansvar (2,11-4,11)

 

 1. God livsførelse blandt hedninge (2,11-12)
 2. Respekt: Nøglen til at leve i verden (2,13-3,12)
 3. Respekt for alle (13-17)
 4. En slaves ærbødighed overfor sin herre (18-25).
 5. En hustrus ærbødighed overfor sin mand (3,1-6).
 6. Mandens respekt overfor sin hustru (3,7).
 7. Endnu engang: Respekt for alle (3, 8-12).

 

Author: Kim Præst