Pas på pengene (Prædiken 1. søndag e. trinitatis 2024)

Pas på pengene!
Pas på pengene, siger jeg
Gi dem videre før de smitter!
Penge er dødsensfarlige
Hårdere stof end noget andet jeg har kendt
de fleste bliver tilvænnede
Allerede som teenagere
og fortsætter livet ud i en pengetrance
de for længst selv er holdt op
med at opfatte
Pas på pengene!

de får dig til at glemme at sove
og elske og danse
de tager kontrollen over dig
De forurener dig
til sidst kan du ikke undvære dem.
Sådan siger forfatteren Dan Turell. Pas på pengene! Og der går nok ikke mange søndage, uden at Giro413 spiller ”Pengegaloppen” om pengene, der er til bekymring for fattig og for rig”.
Hvis man skulle give denne uge en overskrift, så er det ”Pas på pengene”. Nu kan jeg ikke selv tage TV2 derhjemme, men de fleste af os, har nok hørt om TV2s dokumentar “Den sorte svane” og måske set små klip fra udsendelsen. Det er en udsendelse, der med rette, har sendt chokbølger igennem vores medielandskab – politikerne står i kø for at tage afstand og ryste på hovedet over det, udsendelsen afslører. Den handler om økonomisk kriminalitet og viser, hvordan nogle stræber efter rigdom på bekostning af moral og lov. På bekostning af andre menneskers liv og helbred. Billagssvindel, momskarruseller – sorte penge, kriminelle penge, gode penge. Den ene advokat efter den anden viser sig meget villige til at lægge deres fine etik til side for at profitoptimere. “Alle er til salg, det drejer sig bare om at finde den rigtige pris”
Disse mennesker, ligesom den rige bonde i lignelsen. De investerer al deres tid og energi i at akkumulere materiel rigdom, ofte uden hensyntagen til de konsekvenser deres handlinger har for andre mennesker eller sagt med ord her fra prædikestolen: Uden hensyntagen til deres egen sjæls tilstand.

Dokumentaren afslører en verden, hvor penge og magt bliver ultimative mål, og hvor menneskelige relationer og etisk ansvarlighed ofte bliver ofret på grådighedens alter. ”Den sorte svane” minder os om, at denne stræben efter rigdom kan føre til en tomhed og et liv uden ægte mening eller formål.

Måske er den rige bonde i dagens lignelse blevet optaget af TV2s skjulte kamera. Han kunne nok have brug for et par gode råd profitoptimering af sine mange penge . Han har nemlig fået en høst bedre end forventet og nu står han i et dilemma: Han er for succesfuld og ved ikke hvad han skal gøre af al sin rigdom. Han overvejer overhovedet ikke, at give noget af sit ekstra overskud til de fattige, enkerne og dem, der har brug for hjælp – hans øjne er blevet helt forblindet ”mere vil have mere”.
Det ender med at han river sine gamle lader ned, for så er der plads til alt det ekstra, han har høstet i år. Så ved han, at han godt nok får samme problem næste år, for så bliver høsten endnu større, men den tid den sorg. Lige nu vil han være sorgløs, læne sig tilbage i spaen og sige til sig selv: ” Slå dig til ro, spis, drik og vær glad”.
Nu vil han hvile sig på laurbærrene, men hans hvil bliver ikke lang, for om natten dør den rige mand.
Han var rig, havde mange penge, havde nok til mange år, men han havde ikke tænkt at pengene kun har en værdi her på jorden. Hans tanker om pengene, havde taget fokus fra det åndelige. Han havde ikke tænkt et øjeblik på Gud, før han kom til ham om natten og sagde: I nat skal du dø. Han havde ikke tænkt på, at livet efter dette liv. Hans mål var rigdom på denne jord – men hvad med at være rig hos Gud? Nej, det havde han slet ikke i tankerne, for den slags rigdomme passer ikke ind i en momskarrusel.

Budskabet i konteksten af vores tid

Udsendelsen ”Den sorte svane” viser det, der er helt galt med vores tids forhold til penge. Materiel velstand bliver ofte betragtet som et mål i sig selv. Reklamer, sociale medier og samfundets forventninger kan få os til at tro, at vores værdi som mennesker er bundet op på vores økonomiske succes og vores evne til at erhverve ting. Du er hvad du kan og du er hvad du ejer.

Men Jesus udfordrer denne opfattelse. Han siger klart, at et menneskes liv ikke afhænger af, hvad det ejer, selv om det har overflod. Den rige bonde i lignelsen er et eksempel på, hvordan fokus på materielle goder kan føre os væk fra de vigtigere aspekter af livet – vores forhold til Gud og til hinanden.
Paulus skriver i det, jeg læste fra Bibelen ” tomhændet kom vi til verden, og tomhændet skal vi gå ud af den”.
Da den dengang verdens rigeste mand John D. Rockefeller, døde, blev hans advokat spurgt, hvor meget Rockefeller efterlod sig efter sin død. Advokaten svarede enkelt: “Det hele.” Vi kan intet tage med os, når vi dør. Rigdommen hjælper os ikke, når vi dør. Den kan ikke skaffe os en plads i Guds rige. Den kan ikke købe os til tilgivelse. Den kan ikke træde i stedet for tro.

At være rig hos Gud
Lignelsens pointe er meget klar: Lad os ikke bruge vores tid på at jage efter materiel rigdom, men i stedet stræbe efter at være rige hos Gud. Men hvad betyder det? Det betyder, at vi skal leve vores liv i overensstemmelse med Guds vilje, søge hans rige og hans retfærdighed først, og værdsætte de skatte, der ikke kan måles i penge eller ejendom.

At være rig hos Gud handler om at leve med integritet, at være generøse over for andre, at vise medfølelse, og at værdsætte de ting, som virkelig betyder noget: kærlighed, fred, og fællesskab. Det handler om at bygge vores liv på en solid åndelig grundvold, troen på Gud, og ikke lade os distrahere af alt muligt andet, f.eks. jagten på materiel velstand.

En praktisk opfordring

Lad os tage Jesu ord til hjerte og arbejde på at skifte vores fokus fra materielle goder til åndelige rigdomme. Lad os finde måder at være generøse på, både med vores tid og vores andre ressourcer. Lad os søge at leve et liv, der afspejler Guds kærlighed og retfærdighed.

Lad os bede om visdom til at se, hvad der virkelig er vigtigt, og om mod til at leve vores liv i overensstemmelse med disse værdier.
Lov og tak og evig ære…

Author: Kim Præst