Gud for den umulige frelse (Prædiken 6. søn. eft. trinitatis 2024)

Dagens salmer

814 (100 Salmer) Denne morgens mulighed

691,1-2: Loven er et helligt bud

Dåbssalme: 449 Vor Herre tar de små i favn

684:  O Jesus, du al nådens væld

Prædiken

522: Nåden er din dagligdag

Efter nadver: 474 Jesus Krist du gav mig livet

752,4-5: Gå da frit enhver til sit

Læs prædikenen

For en del år siden var jeg til undersøgelse på Hjørrings Sygehus. Til slut konkluderede lægen, at der var ikke noget, han kunne gøre for at hjælpe mig. Men du skal bare undgå at indtage 3 ting: 1. stærkt krydret mad. 2. Fed mad og 3. alkohol. Så vil du ikke være generet af det. Jeg kiggede på lægen og spurgte helt oprigtigt: ”Men hvad er der så tilbage?”.
Lægen trak på skulderen og gav mig hånden til afsked.
Havde det været dagens tekst, så havde der stået: ”Da den unge præst hørte det svar, gik han bedrøvet bort, for han var en livsnyder”.
Sådan står det i dagens tekst: ”Da den unge mand hørte det svar, gik han bedrøvet bort, for han var meget velhavende.”

Jeg brød mig ikke om det svar lægen gav, og den rige unge mand, brød sig ikke om det svar, som Jesus gav.
Han kom til Jesus som til en livsstilscoach, for at få vejledning: ”Hvad godt skal jeg gøre for at få evigt liv?”. Giv mig et quickfix, giv mig en vejledning, giv mig nogle gode råd… eller allerhelst: Sig at jeg allerede har opnået det evige liv – for jeg har allerede holdt alle de mange bud, som vi har stående i loven. Spørger du mig, så har jeg allerede gjort mig fortjent til det evige liv.

“Hvad godt skal jeg gøre for at få evigt liv?” Spørgsmålet viser, at den rige unge mand ikke forstår, hvordan Guds rige fungerer. Han tror, der er noget, han kan gøre for at opnå evigt liv. Jesus’ svar viser, at selvom manden måske har holdt lovens bogstav, har han ikke forstået dens ånd. Men i stedet for at kritisere manden, og siger “Du tager fejl, du kan ikke gøre noget for at få evigt liv,” møder Jesus ham, hvor han er, ligesom Søren Kierkegaard siger om den gode lærer: ”naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, [så skal man] først og fremmest […] passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der”.
Jesus finder manden, hvor han er, nemlig ved loven og lovgerningerne, og leder ham hen til den afgrund, der viser ham, at han ikke kan klare sig selv, men har brug for Guds nåde. Jesus udfordrer ham til at sælge alt og følge ham for at vise, at det handler om mere end lovens overholdelse.
På den måde udfordrer Jesus den unge mands rigdom og hele hans identitet. Selvom manden overholder lovens bogstav også buddet om ikke at have andre guder end Gud, så viser Jesus ham, at han faktisk har en afgud: Penge.
Martin Luther sagde, at en persons gud er det, man stoler på og bygger sit liv på. For den unge mand var rigdom hans gud. Jesus beder ham opgive denne og stole på Gud, men det kan han ikke, og derfor går han bedrøvet bort.

Denne historie er udfordrende, især i en kultur, hvor rigdom ses som tegn på succes. Vi måler ofte værdi ud fra ejendele, men Jesus minder os om, at vores sande værdi og sikkerhed ligger i vores forhold til Gud.
Jesus siger, at det er lettere for en kamel at komme gennem et nåleøje end for en rig at komme ind i Guds rige, hvilket understreger en vigtig pointe. Han bruger et humoristisk og tankevækkende billede for at vise, at det er umuligt at slippe grebet om materielle goder og fuldt ud stole på Gud. Der er teorier om, at “nåleøjet” var en lille sidedør i byporten, som en kamel kunne klemme sig igennem uden bagage og på samme måde, kan vi smide alt vores eget, så kan vi komme ind i Guds rige. Men disciplenes reaktion, “Hvem kan så blive frelst?”, viser, at de forstod Jesus bogstaveligt: En kamel på 2 meter kan IKKE komme igennem et nåløje på få millimeter.
Ja, det er umuligt – det siger Jesus også: “For mennesker er det umuligt,” og så kommer han med det forløsende ord: ”men for Gud er alting muligt.”

Svaret peger på Guds nåde og magt. Frelsen er ikke noget, vi kan opnå gennem vores egne anstrengelser eller ved at følge en bestemt opskrift. Det er en gave fra Gud, noget, der er muligt kun gennem hans kraft og nåde. Gud er en Gud for den umulige frelse. Han kan gøre det, vi ikke kan. Han kan få en kamel gennem et nåleøje.
Hvordan ser det ud i vores liv? Hvad er vores “rigdom”? Hvad er vores afgud? Det behøver ikke nødvendigvis at være penge eller materielle goder. Det kan være alt, vi stoler på for at give os sikkerhed, identitet og mening i livet. Hvad er det? Det kan være vores karriere, vores status, vores relationer, vores stædige kæphest eller endda vores egen retfærdighed og moralske præstationer.
Eller hvad med den konstante jagt på de nyeste gadgets, modetøj eller luksusbiler. Mange mennesker stræber efter disse ting, fordi de tror, de vil bringe dem lykke og status. Sociale medier forstærker dette pres ved at vise os glansbilleder af andres liv, som vi føler, vi skal leve op til.
Hvad sker der, når vi online sammenligner vores liv med andres tilsyneladende perfekte liv? Vi kan blive fanget i en cyklus af misundelse og utilstrækkelighed, og vi kan glemme, hvor vores sande værdi kommer fra.
Jesus kalder os til at frigøre os fra denne fælde. Han minder os om, at vores værdi ikke kommer fra vores materielle ejendele eller sociale status, men fra vores forhold til Gud. Vi er elsket og accepteret af Gud, ikke på grund af hvad vi ejer eller hvad vi har opnået, men fordi vi er hans børn frelst af hans nåde.

Lad os tage denne udfordring til hjerte og spørge os selv: Hvad stoler vi på i vores liv? Hvad bygger vi vores identitet på? Er vi villige til at give slip på vores “rigdom” for at følge Jesus og finde vores sande sikkerhed og værdi i ham?
Lad os bede om modet til at gøre netop dette, at vi må finde vores sande rigdom i Guds kærlighed og nåde, og at vi må leve vores liv med en generøsitet og tillid, der afspejler vores tro på ham, som gør det umulige muligt. Vi er frelst, selv om det som udgangspunkt er umuligt, lige så umuligt som at en kamel kan komme igennem et nåløje. Gud er en Gud for den umulige frelse.

Author: Kim Præst