Lidt om Jobs Bog

Filmen ”Adams æbler” og Jobs bog
Jeg har meget svært ved at se linjen fra filmen og til Jobs Bog – havde filmen ikke eksplicit gjort det, så tror jeg ikke at jeg havde set det. Jobs Bog er verdenshistoriens første dokument, der alene handler om spørgsmålet: Hvorfor sker onde ting for gode mennesker? Ivan er vel ”et godt menneske” – men han er blind overfor det onde. Han ser ikke det onde i sine medmenensker, nazisten og alkoholikeren, og han ser ikke det onde, der rammer ham selv, han søn og hans egen sygdom. Og derfor bliver han aldrig ramt – først da han ser det onde bliver han ramt af det onde.
Job i Jobs bog ser det onde hele vejen igennem, mærker det onde – vokser i mødet med det onde, også væk fra en blind ”Herren gav, Herren tog, Herrens navn være lovet” og til ikke at gøre det, som Satan ønsker, nemlig at forbande Gud, men han forbander den dag, han blev født. Ivan er ikke noget rigtigt menneske – det er Job, og det er derfor at vi kan bruge Jobs Bog, og (hvis I spørger mig) kan bruge Adams æbler til underholdning.

Er bogen historiefortælling eller opdigtet?
Det ved man faktisk ikke… det kommer nok an op hvilket ståsted man har. Ønsker man en Bibel med stor autoritet (også på det personlige plan), så vælger man at det er sket i virkeligheden. Ser man Bibelen som en religiøs tekst, der siger mere om den enkelte forfatters teologi og om teologien hos dem, der har samlet Bibelen, så vælger man at den er opdigtet. Det er en religiøs historie.
Når det så er sagt, så skildrer andre af Bibelens forfattere Job som en historisk person.
Man ved ikke hvor landet Oz – Job var mægtigere end alle østens sønner (Job 1,3). Men ellers er der ikke noget, som man kan geografiske fastsætte historien efter. Ifølge traditionen, så ligger han begravet i Oman – men om det har noget på sig eller ej…. Tjah, det er nok et spørgsmål om man tjener penge som guide i Oman eller ej.

Hvem har så skrevet bogen? Det aner man ikke. Bogen er skrevet på et fint hebræisk, så det er enten en, der selv talte hebræisk fra barns ben eller også har lært det særdeles godt.
Teksten er meget svær at læse – og tro mig, jeg har forsøgt! Det svære ved teksten er, at mange af ordene (over 100 ord) kun forekommer i Det gamle Testamente her i bogen og at man skal gætte sig til dets betydning!

Hvornår blev den skrevet? Dens fortalte tid placerer mange i det andet årtusind før Kristus – forholdene minder meget om patriarktiden (siger dem, der har forstand på det). Men er dens fortalte tid det samme som den tid, hvor den blev skrevet ned? Det ved man ikke.
Dateringen må bero på formodninger. Da der ikke står noget om patriakernes Israel eller Isrrael efter at de har erobret landet, så er det et hint om en meget tidligt tilblivelsestid.

Hvor hører den til i Bibelen?
Bibelen består af tre dele: Loven, profeterne og skrifterne. Jobs Bog i Skrifterne. Den hører desuden hjemme i det, som man kalder for visdomslitteraturen. 
Men ellers har den sin helt egen genre – den kunne være en retssag og den kunne være en dramatiseret klagesang.
Hvornår den er kommet ind i Bibelen – eller det vil sige den hebræiske bibel (den masoretiske tekst, eller Tanakah) ved man ikke. Og det er nok også fordi man ikke ved, hvornår man har lavet denne udvælgelse af hvad der skal stå i Bibelen. Efter Jerusalems ødelæggelse i år 70 e.Kr. var der en del diskussioner om hvad tekster, der skulle være autoritativ for jødedommen. Der blev holdt en synode (et religiøst møde) i Jamnia omkring år 90 e.Kr. Det var dog en diskussion om hvilke skrifter, der ikke skulle være med i den jødiske bibel og ikke en diskussion om at fastlægge kanon.
Der har dog aldrig været indvendinger mod Jobs Bogs placering i Bibelen. Bogen og dens budskab var anerkendt bredt fra tidlig tid – den var accepteret af menigheden. I forhold til spørgsmålet om det var en tekst evangelisterne og de skriftkloge kendte, så var det helt klart en tekst, de kendte.
 

Author: Kim Præst