De ti bud

… ja, eller i hvert fald 4.-10. bud forklares i disse gamle bibeltime, der blev holdt på Hadsund Bibelcaming.