Her er de korte bibeltimer fra Det gamle Testamente: