Syng om freden – fredsandagt i anledningen af besættelsen af Ukraine

”Syng om freden”.
En fredsandagt i skyggen af krigen.

Præludium
Velkomst

Jeg hader krig – jeg afskyr krig – soldaters trampen gør mig bedrøvet, for våben og bomber er skabt til at dræbe og lemlæste. Skabt til at tage barnet fra sin mor og en far fra sit barn.
Aftenens andagt er derfor ikke for at prædike had og opildne til krig, men for at bede til Gud om fred. Bede for at verden må bevæge sig ind på fredens vej. Vores bøn går til fredens og retfærdighedens Gud – vi vil bede for folket i Ukraine og for alle Guds elskede børn.

Fortæl, at der er mulighed for at skrive en bøn til andagten

Jeg indleder med at læse den bøn, der blev bedt ved dagens morgenandagt i radioen fra Københavns Domkirke (”Vi beder dig om styrke til at tage imod denne dag også” ændredes til ”disse dage”.

1. salme 786: Nu går solen sin vej

Fredshilsen (uden korsvar)
Læsning af salme 91 i GT (Som introduktion fortalte jeg, at folkesangeren og entertaineren Niels Hausgaards far, var en meget troende mand. Han kaldte denne salme for sin ”bunkersalme”. Jeg fortalte om den præst fra Syrien, jeg har talt med, der fortalte hvordan han sad nede i sin kælder med sine børn og hustru, imens bomberne og missilerne slog ned. De kunne ikke ”andet” end at bede og denne salme læste de igen og igen igennem nætterne).

2. salme: 711: Forlen os freden
Introduktion til bønne skrivning:
– Jeg havde delt små lapper ud, hvor der stod øverst, at hvis man ønskede sin bøn læst op, så ville den blive det.

Ærkebiskoppen af Canterburys bøn
(Om det er hans bøn, ved jeg ikke, men den lå på hans webside)
Fredens Gud og retfærdighedens Gud
Vi beder i dag for menneskene i Ukraine.
Vi beder for fred, beder om at våbnene må blive lagt til side.
Vi beder for alle dem, der frygter for i morgen,
at trøstens ånd må vil drage dem nær.
Vi beder dig for dem, der har med magt over krig og fred
giv dem visdom, dømmekraft og medlidenhed til at træffe deres beslutninger.
Fremfor alt beder vi for dine dyrebare børn, der er i risiko og frygt,
at du må holde dem og beskytte dem.
Det beder vi om i Jesu navn, Jesus vores fredsfyrste
Amen

Musik, hvorunder der er mulighed for at skrive en bøn, der vil blive læst op, hvis man giver lov til det. Der stod desuden på sangarket:
Husk: Bønner, der lægger den ene af parterne for had eller opildner til krig, vil ikke blive læst op.

Organisten spillede først Kaj Munks ”Der skinner et lys fra en stjerne”, teksten stod bag på sangarket.

En pause midt i, hvor jeg læser skriftsteder op om fred

Jesus siger:
– Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn.
– Sådan har jeg talt til jer, for at I skal have fred i mig. I verden har I trængsler; men vær frimodige, jeg har overvundet verden.
– Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer; jeg giver jer ikke, som verden giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst!

David i Det gamle Testamente:
Du skal holde dig fra det onde og gøre det gode, søge freden og stræbe efter den.
Et andet sted skriver David:
Kun hos Gud finder min sjæl ro,
fra ham kommer min frelse.
Kun han er min klippe og min frelse,
min borg, så jeg ikke vakler.
Kun hos Gud finder min sjæl ro,
for mit håb kommer fra ham.
Kun han er min klippe og min frelse,
min borg, så jeg ikke vakler.
Hos Gud er min hjælp og min ære,
min sikre tilflugtsklippe er hos Gud.
Stol altid på ham, du folk,
udøs jeres hjerte for ham,
Gud er vor tilflugt.

Musik

3. salme: 769: Sig månen langsomt hæver
Jeg samler bønnerne sammen

 

 

Kort andagt
Jeg vil gerne begynde med den oldgamle jødiske hilsen: Shalom. Fred være med jer.
Det er tre ting: Det er et ønske, det er en bøn og det er velsignelse. Shalom – Guds fred.
Jeg har hørt det her mange gange i dag: Jeg regnede ikke med at Rusland ville angribe Ukraine. Det var bare tomme trusler. Men vi vågnede i morges til nyhederne om krig. Vi ved godt, at det første offer i enhver krig er sandheden.
Det gør ondt. Det gør ondt at genopdage, at verden igen er styret af rå magt, at missiler i sidste ende kan slutte ethvert diplomatisk forsøg på fred. Der har været talt meget de sidste par år, måneder og uger – og ord er ikke ingenting, ord kan blive til handlinger og slå ihjel.
Dem i Ukraine og ukrainere, der bor rundt omkring i verden også hos os, sidder i dag klistret op ad deres telefoner for at få de sidste nyheder. Hvordan går det med vores kære? Hvordan går det med deres familie eller deres venner i fronten? Vi tænker på det ukrainske folk – men tænker også bredere ud: Hvad sker der næste gang? Hvilket land står så for tur? Ufred og krig har det med at sprede sig.
Hvordan skal vi reagere som enkeltindivid, som folk, nation, som fællesskab? Lederne rundt omkring sidder og skal træffe beslutninger, der måske endda vil gribe ind i vores liv. Og hvis der er en ting, de ved med sikkerhed, så er det, at de ikke har tid til at tøve og vente. Hvordan træffer de de mest korrekte beslutningerne?
Der er god grund til at bede. Bede for visdom på begge sider af krigens skel – mod til at vælge fredens vej, og trøst for dem, der mister.
For verden er styret af rå magt – men vi må løfte vores hoveder opad til ham, der har al magt og visdom:
Vi frygter krig, vi hader krig – Gud lad freden sænke sig.

I slutningen af sit liv, sagde Jesus til sine disciple: ”Sådan har jeg talt til jer, for at I skal have fred i mig. I verden har I trængsler; men vær frimodige, jeg har overvundet verden.”
Lad os ikke puste os selv op med mod, kampgejst og hævntørst, men lad os finde vores fred i erkendelsen af de evige arme, der holder os oppe.
Må Gud være med dem, der lider denne dag.

785: Tunge mørke natteskyer (vers 1, 3 og 5)

Bønner læses op. Der var tænkt, at de skulle  ledesages af salmen DDS 419: O Gud, hør min bøn og hvis der var mange, så skulle der være en pause, hvor den blev spillet. Der var en enkelt bøn, der måtte læses op, og tiden var brugt, følte jeg, så salmen blev droppet.

Fadervor
Velsignelsen
787: Du som har tændt (vers 5)

Cantoriet sang en smuk Bach-salme

Author: Kim Præst

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *