Evangelisk alliance

Januar er lig med evangelisk alliance – sådan har det altid været for mig! Og det er ikke overdrevet. Fra jeg overhovedet kan huske, var vi til evangelisk alliances bedeuge i Odense – nogle år gik vi rundt (på trods af sne og kulde) og andre år tog vi bilen. Afsted skulle vi – det var en tradition, det var en fest – det var spændende.
Spændende at besøge forskellige kirkesamfund, se deres kirker, høre deres præster, deres musik og … deres bøn (selv om jeg var vant til at høre folk tale i tunger den gang, så var det alligevel lidt spændende… og meget mærkeligt).

Alle de steder, hvor jeg har været præst, har man evangelisk alliance – så derfor var jeg med til at skubbe det igang her i Hobro også. Her er de prædikener/taler, jeg har kunne finde, hvor jeg var aftnens taler:

Author: Kim Præst