Brødremenighedens husandagtskalender – 2016

Alting til sin tid. For alle gøremål under himlen er der et tidspunkt.
Prædikerens Bog 3,1
Da disse skulle til at forlade ham, sagde Peter til Jesus: »Mester, det er godt, at vi er her. Lad os bygge tre hytter, én til dig og én til Moses og én til Elias.« Men han vidste ikke, hvad det var, han sagde.
Lukasevangeliet 9,33

Storm P siger ”Livet er en gåde. Løsningen findes på bagsiden”. Hvor har jeg tit ønsket mig, at livet har sådan en bagside, som jeg kan smugkigge på allerede nu. Desværre er livet en ensrettet gade, og når jeg har gjort noget forkert, står det ikke til at rette. Lige som Peter måske har følt det, når han har tænkt tilbage på sit livs store øjeblik, hvor hans reaktion var forslaget om at bygge tre hytter.
Jeg tror ikke, at alt er planlagt som i en guddommelig drejebog. Jeg tror, at der er ét mål for mit liv, men at der er mange veje hen til det mål. Jeg tror, at vi i vores bøn kan påvirke de veje. Jeg tror dog, at når løsningen så kommer frem på bagsiden af livet, så vil Gud stå som forfatteren af mit liv. Og da jeg se, at alting er kommet til mig i den rigtige rækkefølge, sådan som Gud har ønsket det for mig. Så vil jeg kunne se, at ”alting til sin tid”.
Jesus levede i den tillid til sin himmelske far, at uanset hvad der kom imod ham, så var han I hans stærke hænder. Og at hans vilje med vores liv altid er det bedste. Derfor lærte han os i Fadervor og i sit liv bønnen ”ske din vilje på jorden”. For uanset hvad der sker os, om det er godt eller ondt, så kan vi modtage det og vide, at intet sker som en overraskelse forGud. Tingene sker til sit fastsatte tidspunkt, og tager vi imod det fra hans hånd, så vil det også blive til velsignelse.

Alt står i Guds faderhånd,
hvad han vil, det gør hans Ånd;
af Guds nåde, til Guds ære
evig glade vi skal være
i vor Herres Jesu navn. (DS 375,1)

Sognepræst Kim Legarth, Hobro

Author: Kim Præst