Påskedag – noter til gudstjeneste på plejehjemmet Solgaven

Påskedag er den meste fantastiske, den mest vidunderlige og glædeligste dag i hele kirkeåret. Det er grunden til at vi overhovedet har noget, der hedder kristendom – det er grunden til at vi overhovedet har en kirke her i Hobro eller noget andet sted
Men hvad så med alt det Jesus sagde og gjorde? Ville det ikke være nok til kirken ville eksistere på den baggrund? Nej, det tror jeg ikke.

Jesus sagde Jesus mange fantastiske ting,
Jesus lærte os at elske vor næste som os selv, han lærte os at vi ikke skulle gå forbi vores næste i nød… og en masse andre vidunderlige ting, som jeg helst ikke ville være foruden.

Men grunden til at Kirken alligevel vil falde fra hinanden er at Jesu opstandelse er rygmarven i hele den kristne tro.

Opstandelsen blåstempler alt det andet, Jesus har sagt.
Det blåstempler hans tale om at han var Guds søn.
Det blåstempler hans lignelser, der fortalte om evigheden –
ja, det blåstempler hans vanvittige påstand om at Gud er kærlighed og at Gud elsker os som en far elsker sine børn.
For kristendommen er ikke alle de ting, Jesus fortalte – kristendommen er Jesus.
Jesus – ikke som den døde Jesus, men den korsfæstede og opstandne frelser, Jesus.

Jesus sagde mange forskellige ting – som så er blåstemplet ved at han opstod fra de døde.
Det mest fantastiske han sagde var: Den, som tror på mig, skal leve, selv om han dør.

”Som han opstod skal vi opstå”.

Når Jesus er opstået fra de døde – så skal vi også. En dag skal vores hjerter stoppe, vore kære skal samles omkring os og sige en masse smukke ting, som vi ikke kommer til at høre, for vi er borte. Men der er et ord vi kommer til at høre: Det er når Jesus kalder os op fra vores grav igen.

Jorden vil give sine døde tilbage – havet vil give sine døde tilbage – alle kommer foran Jesus. Alle knæler foran Jesus, Jesus, der overvandt døden – for os – for dig. For at vi skal leve.

Så derfor er påskedag også en festdag for dig og mig. Jeg ved ikke mig dig, men jeg har været til mange begravelser, hvor det gjorde ondt helt herind. Men påskedag betyder: Jeg skal se dem igen.

Vore kære vil også have en hård dag den dag de skal sidde ved vores begravelse, men de skal se os igen.

Det hele på grund af langfredag og påskedag – det dybeste mørke og det største lys.

Author: Kim Præst