Alle Helgen

Allehelgens dag er lige så langsomt blevet overtaget indholdsmæssigt af en anden dag, Allesjælesdag. Den sidste har fokus på alle døde, hvor den første, allehelgensdag handler om martyrene, de dræbte helgener, der står for Guds trone, endda dem, der kom fra Den store trængsel, der er i de sidste tider.
“hvo er de?
De er den helteskare som
af hin den store trængsel kom”.

Men her er hvad der er af prædikener fra denne dag: