Septuagesima 2022

Jeg vil gerne starte med at ønske dig tillykke. Dig, der sidder her i dag, i Haderslev Domkirke søndag den 13. februar 2022. Tillykke med at du sidder her. For er det ikke fantastisk at du fik lov til at stå op i morges? Er det ikke fantastisk, at du kunne stå op af din seng, svinge benene ud over sengekanten, måske gå ud i køkkenet og lave dig en kop kaffe og spise din morgenmad? Er det ikke fantastisk, at du kunne transportere dig helt her hen i kirken?
”Jamen, jeg har ikke sovet så godt i nat, jeg har ondt i benet eller ryggen, så det at komme ud af sengen om morgenen er ikke så let, som det har været”. Nej, det er rigtig. Det er også rigtig øv, men vi må også erkende, at den tidligere chefredaktør for Politiken, Herbert Pundik, havde ret, da han sagde: ” Hvis du vågner op en morgen og ikke har ondt noget sted, så er det fordi du er død”

Jeg fik lov til at stå op i morges – du fik lov til at stå op i morges. Gud har givet dig en ny dag, Gud har givet dig en ny mulighed, ja, en dag med en masse nye muligheder.
Livet er en morgengave – og hvad du får ud af din dag, hvad du bruger din dag til, dine muligheder til, er op til dig.
Biskoppen Johannes Johansen skriver i aftensalmen, Du, som har tændt millioner af stjerner:
”Tak for den lysende dag, der er gået,
gaven til os, din hænder har rakt.”
Dagen i dag er en gave som du og jeg har fået foræret, kvit og frit. Når vi så i aften ser tilbage over dagen, hvad fylder så vores tanker? Fyldes vi med glæde over endnu en godt levet dag, eller ser vi tilbage på spildte muligheder? Sådan som salmen siger:
”Tak for den lysende dag, der er gået,
gaven til os, din hænder har rakt.
Tilgiv os det, som vi ikke fik nået,
tilgiv alt ondt, vi fik gjort eller sagt.”
ØV!
Og sådan er hele livet, en lang række af dage med en masse muligheder – bruger du dine muligheder? Bruger du dine 30000 dage, som en gennemsnitlig dansker får tildelt? Bruger du dine evner? Bruger du dine færdigheder? Lever du livet? Eller har John Lennon ret, når han siger: ”Life is what’s happened to you while you are busy making other plans”. At livet er hvad der sker med dig, imens du er travlt optaget af at lave andre planer.
Lever du livet, bruger du dit liv, eller er du travlt optaget med alt det, du ikke kan, ikke har, din modgang, dine problemer, at du bliver tilsidesat på grund af religiøs overbevisning, køn, seksualitet, politisk holdning, hudfarve, økonomi, at du er på B-holdet i livet?
Undskyldninger på undskyldninger – som spænder ben for dig i dit liv. Det kan godt være, at du har alle gode grunde til at finde på undskyldninger – og at folk nikker med hovedet, når de hører din historie, når du sidder i Aftenshowet i fjernsynet og fortæller og du modtager mange medlidende tilkendegivelser på Facebook. ”Det er også synd for dig”.
Men det er undskyldninger, der spænder ben for dig – og som den amerikanske præsident, Benjamin Franklin sagde: ”Den, der er god til at finde på undskyldninger, er sjældent god til noget andet”.
Brug din evner, brug dine muligheder, brug det, som du har fået af Gud. ”Jamen, jeg har næsten ikke fået noget – andre kan mere end mig, er Gud da ikke retfærdig?”., Jo, han er retfærdig, men han er ikke fair. Han er ikke demokratisk. Han styrer ikke verden efter vores forståelse af retfærdighed, himmeriget er ikke et velfærdssamfund – millimeterdemokrati er ikke et redskab i Guds værktøjskasse. Han kan gøre med sit, hvad han selv vil, og han skal ikke stå til regnskab overfor os. Det prøvede Job i Det gamle Testamente, som jeg læste lige før oppe fra alteret. Job krævede Gud til regnskab – og fik at vide: Hvem er du? Hvor var du, da jeg skabte alt det her? Hvem er du, siden du skal anklage mig? Vil mennesket ”føre sag mod ham, kan det ikke gendrive én ud af tusind anklager. Han er vís, og han er stærk, hvem kan trodse ham og slippe godt fra det? … Hvem kan sige til ham: »Hvad er det, du gør?« ”
Gud kan gøre med sit hvad han vil – og det gør han: Han deler det med os – lige som manden i lignelsen deler sine talenter med sine slaver: ”én gav han fem talenter, en anden to og en tredje én, enhver efter hans evne”. De blev ikke betroet lige meget, men de blev alle betroet noget.
Ligesom os: Vi er ikke alle begavet ligeligt, men vi er alle begavede. Der er ingen grund til at de skal være misundelige på hinanden, også selv om de ikke er givet ud fra samme proportioner. De har bare alle at være taknemmelig, fordi deres store herre gav dem, slaver, del i sin rigdom. Har de 1 eller 2 eller 5 talenter, så har de i hvert fald mere end de havde før.
Og på samme måde med os: Vi har alle fået talenter – og det kan være mange ting, men dybest set handler om ting, vi har fået af Gud kvit og frit. Og hvad har du, som du ikke har fået af Gud?
Vi har alle fået noget, lidt eller meget, vi må ikke begynde at sammenligne det, vi har fået, med det andre har fået. Vi skal bare være jublende glad over at Gud har givet til os.
Men er Gud da ikke retfærdig? Hvorfor får en så 5 – en får 2 og en får 1…. Jo, Gud er retfærdig, men Gud er ikke fair. Der er forskel på de to ord.
Hvis Gud var fair, så ville han give 2 talenter til alle tre tjenere. Men Gud er ikke fair, han er retfærdig, så han giver tjenerne i forhold til deres evner, står der. Efter hvad de kan håndtere. Gud giver os ikke mere end vi kan håndtere – hverken dårligt eller ondt. Han lader os ikke opleve prøvelser, som vi ikke kan bære, og han lader os ikke få velsignelser, der får os til at bukke under.
En fik 5 – en fik 2 en fik 1 talent. Hvad har de til fælles disse tre mænd? Jo, de havde det til fælles, at de alle tre havde fået en mulighed for at bruge de talenter.
Ligesom du og jeg, vi har fået mulighed for at bruge de talenter, eller den ene talent, som vi har fået, bruge den i dag.
Gud stiller et meget nærgående spørgsmål til os i dagens tekst: Hvad gjorde du med det, jeg gav dig? Hvad fik du ud af det, du har fået af mig? Hvad gjorde du med det liv, jeg gav dig? Du er arbejdsom, du er charmerende, du er kreativ; hvad gjorde du med det sind, jeg gav dig? Hvad gjorde du med de børn, jeg gav dig? Med den mand eller hustru, jeg gav dig? Du er god til at spille på et instrument, male eller svømme – hvad gjorde du med det talent, jeg gav dig? Med den tid, jeg gav dig? Den styrke, jeg gav dig?
”Hvad gjorde du? Brugte du din mulighed?” Det er det eneste, Gud vil have at vide. Han er fuldstændig ligeglad med alle de undskyldninger, vi kan komme på. Han har ikke givet os for lidt, han har ikke givet os for meget. Han har ikke tilladt os at opleve for meget ondt eller godt i verden, så vi ikke kunne håndtere det. Alt er givet til os efter vores evner – men hvordan brugte vi det?

Jeg vil gerne slutte min prædiken, som jeg begyndte: Tillykke. Dig, der sidder her i dag, i Haderslev Domkirke søndag den 13. februar 2022. Tillykke med at du sidder her. For er det ikke fantastisk at du fik lov til at stå op i morges? Du sidder her, og kan høre Guds ord. Du har måske nogle venner eller familie omkring dig i kirken. Ja, du har endda en kirke at være i som kristen. Du har et budskab om at Jesus er død for dig og at alle dine synder kan blive slettet ud, hvis du bare tror på Jesus. Så har Gud nogensinde givet dig noget?

Han har givet dig en accept, der aldrig kan stilles spørgsmålstegn ved.

Han har givet dig en arv, som er uforgængelig, ukrænkelig og uvisnelig.

Han har givet dig en nåde, der aldrig løber tør.

Han har givet dig et håb, der aldrig kan blive til skamme.

Han har givet dig en glæde, der aldrig kan overgås.

Han har givet dig en fred, der ikke kan tages fra dig.

Han har givet dig en frelse, der aldrig kan blive forældet.

Så tillykke… Gud har givet dig endnu en dag – Gud har givet dig en mulighed for at brug den talent eller de talenter, du har fået. Brug den – brug den godt, brug den samvittighedsfuldt, brug den med glæde og lad det vokse.

Author: Kim Præst