Spørgsmål til “Troen i Bibelen”

Hvad ville du have svaret…
Hvad ville du have svaret den dødende mand, hvis du var blevet spurgt: Hvad er tro?

Den lille bibel
Hvad siger ”Den lille Bibel” om tro og troens konsekvens (se den eventuelt på PowerPoint 2)?

Tro og viden

”Du skal ikke tro, men vide” – Det bankede vores lærer i 4. klasse ind i vores utroligt uvidende hoveder, hver gang vi svarede med: ”Jeg tror nok …”.
– Er tro noget, der er mindre sandsynligt og mindreværdigt end viden, der kan afprøves?
– Bliver sætningen brugt om religiøs-tro giver den så mening?

At se er ikke at tro
C.S. Lewis sagde: ” ”Seeing is not believing. […] What we learn from experence depends on he kind of
philosophy we bring to experience”
Det er noget af en påstand… er vi virkelig så hårdnakket, at selv om vi får svaret leveret på et fad, så

Hvad kan grunden være til at farisæeren, præsterne og ypperstepræsterne så Jesus, hans gerninger og hørte hans ord og alligevel fik ham korsfæstet? Se eventuelt PowerPoint 18-19

Hvis I skulle sige et par tanker om denne korte forklaring på tro – hvad skulle det så være?
”Tro er fast tillid til det, der håbes på,
overbevisning om det, der ikke ses”
(Hebræerbrevet kapitel 11 vers 1)

Troen som gave… og hvad så?
Hvis troen alligevel er en gave, der skal gives os af Gud, kan vi så ikke bare læne os tilbage og lade tingene gå deres (skæve?) gang og lade tingene komme til os?
Måske kan Paulus komme med et indspark: ” Troen kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord” (Romerbrevet 10,17).
Hvad har kirkegang, bibellæsning, bibelstudie og bibelforedrag at bidrage med? Er det bedre at sidde på kroen og tænke på kirken  – end omvendt?

Troen som relation
I slutningen af oplægget sagde Kim: ” Troen er ikke en intellektuel tro. Troen er ikke en gerningsbasseret tro. Troen er relationel (ved ikke om der er noget, der hedder det), men troen er at have en relation til Gud.
Hvordan kan man have en relation til Gud?
” Ham elsker I uden at have set ham, ham tror I på nu uden at se ham …’” (1 Peters brev 1,8).

Bonusspørgsmål: Tro og gerninger?
Kim kom kun kort ind på det – men er det nok at tro? PowerPoint 5 nævner at Abraham blev retfærdig på baggrund af sin tro. Men skal man ikke ”gøre mod andre hvad man selv vil have at de gør mod en”? Handler kristendommen ikke også om gerninger
Kom med et par svar – og læs bagefter stykket fra Jakobs Brev, der står på bagsiden af arket (nu ingen spoilers).

Jakobs brev 2,14-26
”Hvad nytter det, mine brødre, hvis et menneske siger, han har tro, men ikke har gerninger? Kan den tro måske frelse ham? V15 Hvis en broder eller søster ikke har tøj at tage på og mangler det daglige brød, V16 og en af jer så siger til dem: »Gå bort med fred, sørg for at klæde jer varmt på og spise godt,« men ikke giver dem, hvad legemet har brug for, hvad nytter det så? V17 Sådan er det også med troen: i sig selv, uden gerninger, er den død.

V18 Nogen vil indvende: »Én har tro, en anden har gerninger.« Vis mig da din tro uden gerninger, så skal jeg med mine gerninger vise dig min tro. V19 Du tror, at Gud er én; det gør du ret i. Det tror de onde ånder også – og skælver. V20 Tåbelige menneske, ønsker du bevis på, at tro uden gerninger er ufrugtbar? V21 Blev vor fader Abraham ikke gjort retfærdig af gerninger, da han bragte sin søn Isak som offer på alteret? V22 Som du ser, virkede troen sammen med hans gerninger, og det var af gerningerne, hans tro blev fuldkommen. V23 Dermed gik det skriftord i opfyldelse, som lyder: »Abraham troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed,« og han blev kaldt Guds ven. V24 I ser altså, at mennesket bliver gjort retfærdigt af gerninger, og ikke af tro alene. V25 Blev skøgen Rahab ikke ligeledes gjort retfærdig af gerninger, da hun modtog sendebuddene og lod dem slippe bort ad en anden vej? V26 For en tro uden gerninger er lige så død som et legeme uden åndedræt.

Author: Kim Præst