Hvad siger Bibelen om troen?

Det følgende er brugt ved en studiekreds i Den gamle Latinskole den 23. januar 2019.
Slide – henviser til PowerPoint, der kan hentes her: Hvad siger Bibelen om tro

Og der kan hentes spørgsmål til drøftelse her.

Slide:
 Indledning
Som 27 årige og med et halvt års erfaring som præst blev jeg hentet til Tarm Sygehus, hvor jeg skulle tale med en gammel dødssyge mand. Han lå med slanger med ilt og andet – det var meget dramatisk. Han havde som ung haft nærkontakt med asbest og det havde efterhånden ødelagt hans lunger. Der var ikke meget tid til hyggesnak – vi gik direkte på med at tale om bønsliv, liv og død og så kom spørgsmålet fra ham: ”Pastor, hvad er tro?”

Hvad svarer man lige i sådan en situation? I en sådan situation er det ikke et oplæg til debat – eller diskussion om hvem, der har ret. Det er nærmest et nødråb: ”Pastor, hvad er tro?”

Jeg husker ikke hvad jeg svarede – det var sikkert ikke særligt klog eller fancy. Men jeg beder til at svaret kunne bruges, om ikke andet, så var spørgsmålet måske også til internt brug. At han spurgte sig selv.
Næste gang jeg hørte fra Tarm Sygehus, da var han død og skulle begraves.

SLIDE

Tro er et nøgleord i Bibelen.
Den lille Bibel taler positivt om troen: For således elskede

SLIDE
Lige efter opstandelsen siger Jesus: Den, der tror og bliver døbt, skal frelses; men den, der ikke tror, skal dømmes

Troen er altså drønvigtigt, for

SLIDE
”uden tro er det umuligt at behage ham [Gud]; for den, som kommer til Gud, må tro, at han er til og lønner dem, som søger ham.

Og det har det været alle dage – igennem hele bibelen. Gerninger er ikke frelsende, det er bare et sideprodukt. Det er bare en konsekvens af troen. Nej, det er troen, der frelser.

Om Abraham, der kaldes troens far, står der i 1. Mosesbog

SLIDE
”Abraham troede Herren, og han regnede ham det til retfærdighed”.

SLIDE
Så når den gamle vestjyde hvis lunger var skåret i stykker og ødelagt af asbest spurgte: Pastor, hvad er tro?, så var det ikke som et oplæg til diskussion og debat – så var det et spørgsmål om liv og død. Med døden som nærmeste nabo ville han være sikker på at, når døden flyttede ind, at han så ville kunne behage Gud, frelses og ikke fordømmes. Så ”Pastor hvad er tro?”

Så altid, når nogen spørger om hvad tro er – så har jeg svært ved at holde det på et neutralt område, et interessant område. For mig er det et drønvigtigt spørgsmål og et vigtigt svar. Og det er altså 3 vigtige aftner vi har her i Latinskolen. Næste gang er det hvordan vi kommer til tro – og næste gang igen er det om troen i hverdagslivet. I dag starter vi ud med det grundlæggende: Hvad siger Bibelen om tro? Og det vil naturligvis ikke være hele Bibelen – det kan vi ikke nå, men vigtige nedslagssteder.
Søndagens tekst
Slide
 –
Vi kan kigge hen på søndagens tekst.
Manden går afsted uden at den ”garanti” at Jesus tager med. Der er ikke noget med ”hokus-pokus” eller andet – manden behøver ikke at se noget ydre, bare han høre Jesu ord. Og det får også Jesus til at sige:

Slide
Manden havde en tro på det, der ikke kunne ses.

Og så er vi faktisk henne på en rigtig god definition på hvad tro er – at det er at tro på noget, man ikke kan se.
Og så er vi henne ved det eneste sted i Bibelen, hvor tro forklares, sådan i rene ord for pengene. Det er fra Hebræerbrevets kapitel om tro.

SLIDE

”Tro er fast tillid til det, der håbes på,
overbevisning om det, der ikke ses”
(Hebræerbrevet kapitel 11 vers 1)

Troen er tillid – troen er en overbevisning om det, der ikke ses.
Troen er at se det usynlige.

SLIDE Troen er at leve et liv i den overbevisning, at der er mere end vi kan se med vort blotte øje. Disciplen Peter siger i sit 2. brev, at der er nogen, der er så kortsynet, at de er blinde.

Min kone Judith har gjort noget rigtig træls – hun har købt en sort badedragt. Og hvad er der så træls ved det? Jo, er I klar over hvor mange damer, der har sorte badedragter på…. der er stort set ikke andet. Og når jeg så smider brillerne for at gå ind i badelandet, så er hun ikke til at finde. Og hun synes bare det ser sjovt ud, at jeg render rundt og kigger sådan her på hver eneste kvinde med sort badedragt…. Jeg er så kortsyet, at jeg er blind.

Det er det Peter siger her: Der er nogen, der er så kortsynet, at de er blinde.
De kan kun se det, der er lige foran dem,
kun se det fysiske,
kun se det, der kan købes for penge,
kun se vores problemer,
kun se vores trængsler.
Nogle er så kortsynet, at de kun ser det.

Det er interessant at gå på kirkegårde og læse inskriptioner – det fortæller meget om det liv, der er levet.
Slide
Vor fars ord til os: Vi ved at fjeld kan sprænges
og tvinges kan en elv
Men aldrig kan et folk forgå
som ikke vil det selv
Slide
Mors ord til os: Se de lyse sider, og hold lykkelige øjeblikke fast.

Man har fundet gravstene i de græske byer fra den tid, hvor Paulus rejste rundt.
Der var en inskription: ”Spis, drik og vær glad, resten er ikke mere værd”
Eller: ” Engang var jeg endnu ikke til, så blev jeg til, og nu er jeg ikke mere. Dette er livet”.
Og samme trøstesløse livssyn slår igennem den korte tekst: ”Intet håb”.

Nogle er så kortsynet, at de er blinde – de ser kun det, der er foran os, de kan kun se det synlige, de kan kun se det, der forgår… og det efterlader dem uden håb.

Troen er at se at der er mere, for alt det vi kan se varer kun en tid, det usynlige varer for evigt. Derfor er troen fyldt med håb.

SLIDE
”Vi ser ikke på det det synlige, men på det usynlige; det synlige varer jo kun en tid, det usynlige evigt”
(2. Korintherbrev 4,9)

Fokuser ikke på det, der er synligt – for det forgår. Tænk på det, der kommer… tænk på den virkelighed, der er, og som vi ikke ser. Men det er ikke bare noget, vi kan se i os selv, vi skal have åbnet vore øjne.

SLIDE
Har I aldrig nogensinde tænkt: Hvor er det egentlig snyd! Nu ved jeg godt, at Kim han stod der og sagde: Bibelen er en fantastisk bog, hvor Gud taler til os. Men hvor er det snyd, at dem, der levede på Jesu tid, de kunne se Jesus. Det kunne høre Jesus. De kunne røre ved Jesus.  Hvis jeg bare kunne få en dag sammen med Jesus, så ville det være nok for mig resten af livet.
Vi sang det lige før:
Øjne, I var lykkelige,
I, som så Guds Søn på jord.
Øren, I blev hovedrige,
da I lytted til hans ord,

Konger og profeter mange
længtes efter eders kår,

Og ja, de var heldige, de, der så Guds søn på  jord. Og nej, det er faktisk ikke sådan, at det er snyd og at det var nemmere for dem, der levede på Jesu tid at tro på Jesus. Måske endda tværtimod –
dem, der dømte Jesus til døden så Jesus, vidste hvad han havde sagt og hvad han havde gjort, men troede alligevel ikke.
Da Jesus står lyslevende foran sine disciple, så står der, at de faldt på knæ for Jesus og troede… men nogle tvivlede. At se er ikke det samme som at tro.

SLIDE
Forfatteren til Narnia C.S. Lewis begynder i sin bog om mirakler at den eneste person, han kender, der har påstår at han har set et spøgelse, men den person tror ikke på menneskets udødelige sjæl. Også efter at have set spøgelset, så tror hun stadigvæk ikke på det. Det må være en illusion, hendes nerver må have spillet hende et pus. At se er ikke det samme som at tro.
Måske er det faktisk modsat af hvad vi normalt siger. At vi siger: Jeg skal se, før jeg kan tro. Lidt ligesom tvivleren Thomas, der ikke havde set Jesus efter opstandelsen og så siger: Jeg tror ikke, før jeg får lov til at se ham, røre ved ham. Jeg vil se, før jeg kan tro. Måske er det modsat: Jeg skal tro for at kunne se. Eller for at sige det på en lidt blæret måde, nemlig på latin:

SLIDES:
Credo ut intelligam – Jeg tror for at kunne forstå.
Altså, jeg prøver ikke at erkende for at jeg kan tro, men jeg tror for at jeg kan erkende. Troen starter altså ikke her oppe i hovedet med forstanden, starter ikke ved det, vi ser og måler og føler.

SLIDE
Og den rækkefølge er ikke ny – læser vi i Bibelen, så er der faktisk flere eksempler på at nogle, der oplever et af Jesu mirakler eller tegn, at de ikke kommer til tro. Ja, Jesus siger endda, at hvis de ikke tror efter at have hørt prædikener, læst i Bibelen,

jamen så ”vil de heller ikke lade sig overbevise, selv om en står op fra de døde” (Lukas 16,31).

Jesus har lige gjort Lazarus levende igen:” Fra den dag af var de [jøderne] besluttet på at slå ham [Jesus] ihjel” (Johs 11, 53).
De så – og så troede de alligevel ikke.

Hvad var der dog i vejen med dem?

Vi tager den lige igen – og I får den på skrift:
SLIDE
”Men de elleve disciple gik til Galilæa til det bjerg, hvor Jesus havde sat dem stævne.  Og da de så ham, tilbad de ham, men nogle tvivlede. (Matth 28,16-17).

Nej, det er ikke lettere at tro ved at se – det er ikke lettere. Ja, Jesus siger faktisk at det er bedst for os at han forlod os, for så kan Helligånden komme til os.

SLIDE
For uden Helligånden kan vi ikke se – uden Helligånden kan vi ikke tro.
Helligånden skaber troen i os.
Helligånden gør os levende.
Helligånden gør os, der er døde for Gud, levende, så vi kan se det usynlige, så vi kan tro.

SLIDE
Som vi sang:
Blindfødt var det ømme hjerte,
ser dog nu hans Guddoms-glans;
død var sjælen til vor smerte,
lever nu i Ånden hans,
igenfødte til Guds rige
vi det ser i lys tillige.”
Troen er at få åbnet sine øjne.
En præst i Syrien gjorde mig opmærksom på en tekst i Det gamle Testamente: 2 Kg. 6

Historien er at profeten Elisa er på flugt sammen med sin tjener og en morgen går tjeneren ud og ser at nu har fjenden indhentet dem – byen var omringet af fjenden. Han vækker profeten: Hvad skal vi gøre? Elisa tager den med ro og siger:

SLIDE
”Frygt ikke, der er flere på vores side end på deres! Så bad Elisa: Herre, åbn øjnene på ham, så han kan se!”. Herren åbnede den ungen mands øjne, og han så at bjerget var fuldt af ildheste og ildvogne rundt om Elisa” (Anden Kongebog 6,16)

Det er troen i Bibelen: Det er at få øjnene åbnet op for at der er en virkelighed, der er større end den verden, vi kan se.
Men hvor skal vi begynde? Og nu er vi på vej ind i det, vi skal høre om næste gang: Hvordan komme til tro?

Men når nogle brækker halsen på kristendommen og afviser den, så er det ofte fordi at de forsøger at sluge mere end de kan bide over.
De afviser kristendommen, fordi de ikke tror på jomfrufødsler, på tonaturlæren,
fordi de ikke tror på at Jesus kunne gå på vandet eller at Gud har skabt verden på 6 dage.

”Jeg kan simpelthen ikke tro på noget af det” – og så ryger det hele. Men måske gaber de simpelthen over mere end de kan klare – klare lige nu i hvert fald.

Nej, lad os bruge den tro, vi har og langsomt vil den vokse sig større lige så langsomt i takt med at vi lever sammen med Gud.
Da du skulle lære at læse
SLIDE
– kastede du dig så over Öhenschläger ”De higer og søger i gamle bøger  i oplukte høje med spejdende øje” eller var det ikke nok bare at lære alfabetet i første omgang og så begynde med ”Ole bole gik i skole” – og gå videre derfra?

SLIDE
Eller matematik… hvor begyndte du?

På samme måde med troen – vi begynder i det små og efterhånden, som vores tro vokser vil vi få større og større indsigt i troens forunderlige verden. Find det sted i kristendommen, hvor du kan hænge dig fast og begynd så derfra. Begynd dér – og en ny verden vil med Guds hjælp lige så langsomt åbne sig for dig. Få troens briller på.

SLIDE
Troen er ikke som mig, der render rundt i badelandet i Weisenhauser Strand og misser til
alle damer i sort badetøj – men det er at få brillerne på og se: Dér er hun. Det er at få troens briller på og have fokus på… ja, på hvad?
(SLIDE)

Ikke på troen. Jeg tror ikke nok, jeg tror ikke rigtigt, ja, jeg er måske slet ikke troende, fordi jeg har ikke præstens stærke tro. Lidt ligesom manden, der beder for sit barn: ”Jeg tror – hjælp min vantro”.
Der er et gammelt vers, der hedder
Jeg så på troen og troen svandt
jeg så på Jesus og troen vandt.

Troen er at fokusere på det usynlige… fokusere på Jesus, ham, du aldrig har set med dine øjne, ham du aldrig har hørt fysisk med dine øre. Det er troen.

SLIDE
Som Jesus sagde til disciplen Thomas, der ville se og føle for at tro: ”Du tror, fordi du har set mig. Salige er de, som ikke har set og dog tror.«
Begynd med Jesus. Men hvad skal man tro på?

Når jeg siger, at jeg tror på Jesus – så mener jeg ikke at jeg tror at Jesus har eksisteret og levet en gang… for det er hævet over enhver tvivl. Siger man at Jesus ikke har eksisteret, så er man ikke vantro, så er man direkte dum – for–det har han. Han har eksisteret og sagt de og de ting – det springende punkt er: Tror du på at det, han sagde, var rigtigt. Tror du, at han var Guds søn.

SLIDE

For at vende tilbage til C.S. Lewis – i bogen: ”Det er kristendom” siger Jesus:
”Jeg prøver her at forhindre nogen i at komme med den helt afsindige tanke om ham, som man ofte hører folk fremføre: ”Jeg vil godt acceptere Jesus som en stor morallærer, men jeg accepterer ikke hans påstand om at være Gud.” Det er lige netop det, vi ikke kan sige. Et menneske, der blot var et menneske, men sagde de ting, Jesus sagde, ville ikke være en stor morallærer. Han ville enten være sindssyg – på linje med en mand, der påstår, at han er et pocheret æg – eller også ville han være Djævelen selv. Enhver må træffe et valg. Enten var og er dette menneske Guds Søn, eller også er han en galning eller noget endnu værre. Man kan spærre ham inde som sindssyg, man kan spytte på ham og slå ham ihjel som en dæmon – eller man kan falde ned for hans fødder og kalde ham ”Herre og Gud”. Men lad os ikke komme med dette nedladende vås om, at han var en stor morallærer. Den udvej har han ikke givet os. Det er ikke hans mål.

Det er rigtig interessant formuleret – enten skal vi tage imod Jesus, som den han siger han er, eller også skal vi forkaste ham… lige som præsterne og

Men han er for vigtig en person bare at lade stå hen uden at tage stilling… og måske er det ikke at tage stilling også at tage stillling.
Hvad skal vi tro om Jesus?
Paulus skriver:
SLIDE

”hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses.  For med hjertet tror man til retfærdighed, med munden bekender man til frelse, for
Skriften siger: »Ingen, som tror på ham, skal blive til skamme.«  Der er ingen forskel på jøder og grækere; alle har den samme Herre, rig nok for alle, som påkalder ham, for »enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses«.

 

SLIDE
I går begravede jeg min mor. Min mor var en enfoldig bondepige – hendes tro var ikke store filosofiske og teologiske ord. Når min far og jeg snakkede teologi – så afbrød hun os ofte og sagde: Nu skal I ikke skændes mere. Og vi vende os vredt og sagde: Vi skændes ikke, vi diskuterer.

Mors tro var ikke stor ord, filosofi og høje tanker – jeg tror ikke min mor kunne forklare tonatur-læren, jeg tror ikke min mor kunne forklare ret meget af det, der står i denne dogmatikbog – min mors tro var på Jesus. Jesus, der døde for hende, døde for os. Og så levede hun på det.
Troen er ikke en intellektuel tro
Troen er ikke en gerningsbasseret tro
Troen er relationel – ved ikke om der er noget, der hedder det. Men at have en relation til Gud.

SLIDE

Begynd med Jesus.
Bibelen fortæller at den usynlige Gud blev synlig – ”Ordet blev kød og tog bolig iblandt os”.  Den usynlige Gud blev synlig – og hans krop blev spændt ud på et kors for os for at dø, opstå og fare op til himmelen, hvor han sendte sin Helligånd til os.
Og han sagde:
Jeg vil have, at I husker på mig ved at bryde brødet,
husk på at den usynlige Gud blev synlig og at min krop blev brudt for dig.
Og at jeg øste mit blod ud, det skulle have været jeres blod, men jeg øste mit blod ud for dig, fordi jeg elsker dig så meget.

Begynd med at gå til alters – for der ved alteret er du inde ved kernen af troen i Bibelen.
”For således elsked Gud verden at han gav
hengav
prisgav
ofrede
korsfæstede
vendte ryggen til i vrede
for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.
Den bibelske tro er tillid til Gud.
Den bibelske tro er en gave fra Gud. For at vende tilbage til Grundtvig:

Den bibelske tro er at se det usynlige.

SLIDE

Øjne, I er lykkelige,
I, som ser Guds Søn på jord!
Øren, I blev hovedrige,
da I hørte livets ord!
Hjerte, da du ordet tro’de,
livets træ randt op af rode!

Author: Kim Præst