Frit Danmarks Børnehave

Frit Danmarks Børnehave – der fandtes to af disse i Odense, en på Monbjergvej og en på Rasmus Nielsens Vej.

Frit Danmark har naturligvis rødder tilbage til besættelsen i 1940-45, hvor det var navnet både på en illegal tværpolitisk modstandsbevægelse og også navnet på et illegalt modstandsblad.
Efter besættelsen ønskede man en nytænkning af hele pædagogikken og skolevæsenet, så folk, der efter krigen trådte frem fra Frit Danmark, slot sig sammen om den idé og lavede den såkaldte Emdrupplanen (1945). Man skulle oplæres i demokrati og børnehave og skole skulle derfor både være for høj og lav.
Børnehaven på Rasmus Nielsens vej, som jeg er knyttet til, blev indviet i 1948 – børnehaven hedder i dag “Børnehuset Solskænten”. 

Der har eksisteret en hjemmeside under Odense Kommune, hvor man kunne læse om børnehaven, men den er desværre blevet slettet. Det er øv, for der stod en del information, som muligvis nu er borte. Jeg vil dog her forsøge at samle nogle af trådene om børnehaven – muligvis andre kan have interesse i det og måske endda også supplere med andre informationer. 

Børnehaven har på mange måder spillet en vigtig rolle i vor families liv – dels har alle os børn gået i børnehaven, men det var også dér, at vores mor, Dagny, arbejdede det meste af sit erhvervsaktive liv, hvor hun blev ansat som ganske ung og stoppede som leder af børnehaven.

Jeg har nået at få kopieret lidt fra den gamle hjemmeside, og det handlede om min mor. En Roald Andersen skriver om et minde fra børnehaven:

“Jeg husker med fryd en yngre kvinde (Frk. Dagny mener jeg hun hed), som gik på pædagoguddannelsen/barneplejeruddannelsen, og som med sit store hjerte og sunde pædagogisk fornuft fik rettet op på en del af det der ellers gik galt under Frk. Jensen”.

Forskellige tekster om børnehaven
Fra min mors erindringer