5. søndag efter trinitatis (2005)

”Læg ud på dybet, og kast jeres garn ud til fangst”…. sådan siger tømreren og prædikanten Jesus til fiskeren Simon – den person, som vi bedst kender som disciplen Peter. Simon er netop kommet ind på land efter at han og hans kammerater har slidt med fiskeriet hele natten. Og de har ikke fanget det mindste – en hel nats spildt arbejde. Et utal af gange har de kastet garnet i vandet og et utal af gange har de hevet de tomme garn op. Øv!! og så kommer Jesus – som vel ingenting ved om fiskeri – og siger til Simon ”Læg ud på dybet, og kast jeres garn ud til fangst”. Det er egentlig forrykt – det er forkert sted og forkert tidspunkt.

Vi skal lige tænke på, at Jesus sikkert har stået og talt til folket et godt stykke tid. Hvis han er begyndt ved morgentid, så er vi nu efterhånden nået hen til middag. Med andre ord: Det er den varmeste tid på dagen, hvor almindelig fiskerlogik vel siger, at fiskene svømmer ned i nærheden af den kølige bund for at svale sig dér. Og hvis vi så husker på, at de ikke brugte de altopslugende bundgarn, vi har i dag, men små garn, der er velegnet til at fange fisk, der er tæt på vandoverfladen, så lyder det bestemt ikke som en god idé at tage ud på de dybere dele af søen. Alt taler imod at Simon skulle lystre Jesus, men alligevel giver han efter. Jesu autoritet gør, at han trodser god fisker-forstand og sejler ud med mesteren. Og resten af historien kender vi jo godt – Simon får sine fisk og Jesus får sig en discipel. Jesus gør et under.

 

Det er en dejlig historie – og så er den oven i købet sand. Men hvad har det med os at gøre i dag? Hvad skal vi med det – os, der fra forskellige sider bliver indoktrineret, at vi lever i en naturlig verden,  som er styret af regler. En verden, der er styret af blind automatik. Gør vi det, så sker det. Forsøger vi at gøre Simon tricket efter, så henter vi nok tomme net op.

Vi har en anden måde at beskrive denne automatik på, nemlig at ”naturen går sin gang”. En dødelig sygdom bringer døden med sig – og død er død.

Det ser yd til at Bibelen fortæller os om en helt anden verden end den vi kender til – vi er i den naturlige verden og Jesus i den overnaturlige verden. Der er vandtætte skodder og barrierer mellem de to verdener, som vi ikke kan krydse…. eller er det sådan? Kan vi ikke bryde den barrierer mellem det naturlige og det overnaturlige?

Jo vi kan – siger teksten til i dag – vi skal bare gøre som Simon gjorde. Og hvad gjorde Simon? Simon handlede på Jesu ord. Simon fandt ud af, at barrieren mellem det naturlig og det overnaturlig er den samme barrierer, som der er mellem kun at lytte til Jesu ord og så at gøre det, som Jesu ord siger vi skal gøre. Og sådan er det også i dag!

Jesu ord bør adlydes og adlydes de, så sker underet – så er det som om vi træder ind i en helt anden verden – troens verden. Vi skal ikke lade os hundre af at det ser umuligt ud, som det unægtelig gjorde for Simon, men vi skal bare tage Jesus på ordet og handle.

Lad os prøve at være ærlige – om ikke andet, så overfor os selv. Er der ikke tider, hvor det Jesus siger til os i bedste fald lyder ulogisk, skørt og umuligt. Bare en enkelt hastig gennemlæsning af Jesu bjergprædiken giver os nok at tykke på for et helt liv. Dér er det at vores kærlighed til Jesus og vores underkastelse under hans herredømme virkelig bliver prøvet. Er vi da villige til ligesom Simon at sige ”Mester, hvis du siger det, så gør vi det – også selv om det virker ulogisk?”. Er vi villige til at gøre som Jesus siger?

Lad os prøve læste teksten igennem med tanke på hvad den siger om Jesu ord? Hvad er der specielt ved Jesu ord?

JESU ORD ER GUDS ORD

For det første er Jesu ord Guds ord. Folk var samlet om Jesus for at høre Guds ord, står der. Jesu ord er altså Guds ord – ord, der fortæller hvad der er Guds vilje. Handler vi derfor efter Jesu ord, så gør vi Guds vilje og det er i sig selv en stor ting, men også en svær ting. Det kan være svært at gøre Guds vilje – det kan være hårdt. Men med Guds vilje er det sådan, at vel kan det være svært, men det er langt lettere at gøre Guds vilje nu end det er bagefter, at tage ansvaret for ikke at have gjort Guds vilje.

JESU ORD ER RETTET PERSONLIGT TIL OS

Den anden ting man kan se om Jesu ord er, at de først og fremmest er rettet til os mennesker personligt. Jesus stod og prædikede for en stor mængde mennesker, men alligevel henvendte han sig kun personligt til Simon og talte direkte til ham.

Var det da ikke meningen, at Jesus skulle tale til alle mennesker, var det så ikke nok, at han prædikede til de store menneskemængder? Var det ikke det, han var kommet ned til verden for at gøre? At tale til hele verden? Ærligt talt…. havde han ikke nok at bruge sin tid på? Var det virkelig nødvendigt, at han skulle bruge sin kostbare tid til at overbevise Simon med den lille fisketur?

Ja, det var nødvendigt! For Jesu ord har først nået sit mål, når det når frem til dig personligt, når det når frem til mig personligt og dér skaber tro og forpligtelse.

JESU ORD SKABER TRO

Og det er den tredje ting, Jesu ord gør: Skaber tro! Den gør et møde i stand mellem os og den almægtige Gud! Der sker en omvæltning i Simon – fra at Jesus er ”mesteren” er han nu blevet ”Herre”. Ja, endda den herre, som Simon må bede om at gå, fordi han ser sig selv som en syndig mand. Simon ser ikke bare sig selv som uværdig til at være i nærheden af Jesus, men han måtte have set, at det her ikke bare er et menneske, det er Gud.

Den samme oplevelse havde profeten Esajas fra GT som vi hørte oppe fra alteret, da han pludselig stod foran Gud i templet ”ve mig, det er ude med mig, for jeg er en mand med urene læber, jeg bor i et folk med urene læber og nu har jeg set kongen, hærskarers Herre”.

Esajas blev velsignet med et møde med Herren – det samme gjorde Simon og på samme måde kan vi blive velsignet. Egentlig ser det ikke ud til at være særligt behageligt med sådan et møde, for det første ægte bevis på at vi har haft et møde med den levende Gud er frygt. Det er at vi på en slående måde er blevet klar over, at hans hellighed og vores ubetingede syndighed og frygten over, at vi ikke kan fortjene hans nåde og frelse

 

Har du nogensinde mødt Jesus på den måde? Det er nødvendigt at vi først ser den store distance mellem os og Gud, før vi kan modtage hans fulde nåde. Som jeg sagde sidste søndag ”vi skal have brug for Gud før vi kan se ham”. Det er ikke en garanti for at du har haft sådan et møde, at du er kommet her i kirken i mange år. Også selv om du er født i og opvokset i en kristen familie, så er det heller ikke en garanti for det. Vi kan nemt skjule os i mængden af kristne og bare hyle som de ulve vi er i blandt – uden at vi har haft det møde. Uden at vi har modtaget Jesu ord personligt. Nu er tiden til sådan et møde – i dag . her i kirke – her ved alteret, hvor vi snart knæler i Jesu hellige nærvær og modtager hans legeme og blod.

JESU ORD JAGER FRYGTEN VÆK

Mødet med Gud i Jesu ord er en frygtelig oplevelse, men Jesus vil ikke have, at vi skal leve resten af vores liv lammet i den frygt ”Frygt ikke”, siger han. Det er den fjerde ting, jeg vil trække frem om Jesu ord: Jesu ord jager frygten væk! ”Frygt ikke!”. Frygten for dommen, frygten for døden, frygten for livet – vi skal ikke frygte, vi skal leve vores liv sammen med ham. Ham, hvis ord sætter i aktivitet og som udruster os til vores opgaver i kirken – det er den femte ting, Jesu ord gør.

JESU ORD SÆTTER I AKTIVITET OG UDRUSTER

Jesu ord sætter i aktivitet og udruster. Igen hørte vi fra alteret – Esajas der hører Gud sige: ”Hvem skal jeg sende? Hvem vil gå bud for os?”. Sådan bliver Simon sat på en opgave: Fra nu af skal du fange mennesker. Simon lagde bådene til land og forlod alt og fulgte Jesus.

Den ene lydighedshandling fra Simon ændrede hans liv radikalt og for altid. Han forlod alting, alt det, der kendetegnede hans gamle liv og fulgte Jesus.

Sådan en virkning burde Jesu ord også have på os. Hvis vi lytter til Jesu ord og handler i tro, så vil vi få mere end noget som helst i hele verden. Intet er bedre end det Jesus vil give dig – han vil ikke give dig penge, ikke succes, ikke berømmelse. Jesus vil give os evigt liv og tilgivelse og han vil give os et liv i tryghed og sand og urokkelig glæde.

Det er ikke sikkert, at Jesus vil bede dig om at sige dit arbejde op eller hvad det nu er du laver. Men han vil give dig ting at gøre i dit liv, der er mere værdifuldt end penge, arbejde og status – og han vil forandre dig til et menneske, der virkelig elsker andre folk.

Vi skal bare handle på Jesu ord og lade ham tage ansvaret ”på dit ord gør vi det”. Simon var vel ikke helt glad ved situationen – han kunne blive gjort til nar af alle de andre fiskere på stranden. ”Nå ja – det er ham, der fisker om middagen…. ha”. At fiske nu var lige så dumt som at forsøge at gå på vandet. Men ”på dit ord gør jeg det” – på Jesu ord gjorde han det og gik fra den naturlige verden over i den overnaturlige verden, over i troens verden.

Forskellen mellem de to verdner er vores lydighed overfor Jesu ord – sandhedens ord, så simpelt er det.

Vi skal træde væk fra teoriens verden og ind i handlingens verden. En praktisk gerning i lydighed til det Jesus nu måtte sige til os. De er tragisk, at kristendommen så ofte er blevet reduceret til en verden med undervisning, prædiken eller en viden om Bibelen uden dens overnaturlige dimension! Bibelen er klar i sin tale: ”Guds rige består ikke i ord, men i kraft”. En kraft, der er i stand til ALT. Jesu ord er sådan en kraft – de er i stand til alle de ting, jeg har skitseret her: Skabe tro, give os et møde med den himmelske Gud, kalde og udruste os… og meget mere. Det kræver bare, at vi handler i lydighed på trods af hvad vi med vores forstand kan begribe og forstå, så udfolder Guds kraft sig i vores magtesløshed og der sker store ting.

Min bøn i dag er, at vi alle sammen må opleve store ting med Gud – at vi sammen må kunne finde frem til hvad Jesus vil med os her i Horne/Asdal Sogn. Gud… han er klar!

Author: Kim Præst