9. søndag efter trinitatis

Lyt til prædikenen:

Læs prædikenen:
Vi vil gøre nærmest alt for at sikre vores fremtid. Vi laver opsparinger, vi tegner forsikringer, vi laver aftaler – vi laver handler, hvor vi regner med at få en fordel af den ene eller anden slags. Vi gør hvad vi kan for at sikre os…. sikre vores fremtid. Og nogle af os, er også villige til at bruge tricks, der måske ikke er så fine i kanten.
Det er også sådan Jesus siger det er i dagens lignelse. Det er en lignelse, hvor alle sammen er bare en lille smule lidt for smart – en lille smule lidt for snu for at sikre sig fremadrettet. Og så siger Jesus det mærkelige: Sådan skal vi også være som kristne – sådan skal vi være som ”lysets børn”. Vi skal handle klogt – vi skal ikke bare bruge pengene for at sikre os her på jorden, men bruge vores penge med tankerne på den tid, hvor pengene mister deres værdi for os – det vil sige, når vi dør.

Man plejer ellers at sige, at vores ligklæder ingen lommer har – at vi ikke kan tage noget med os hinsides døden.
– Du kan ikke sende den fede sportsvogn op i himmelen,
– du kan ikke sende det lækre hus op i himmelen,
– du kan ikke sende noget som helst af vore små eller store skatte op i himmelen.
Hvad du end har af skatte, så må du efterlade den her på jorden, og så er der nogle andre, der må finde ud af hvad der skal ske med dem. Men der er en ting som du kan sende op… du kan have din skat i himmelen… det er hvad denne lignelse handler om.

Historien handler om en godsforvalteren, der bliver indkaldes til tjenestelig samtale – ”hvad er det, jeg hører om dig?”. Godsforvalteren siger intet til sit forsvar – så han bliver fyret på gråt papir:

”Aflæg regnskab for din forvaltning, for du kan ikke længere være forvalter”.

Og så er det at den rige mand begår en kæmpe brøler!!!

For normalt vil man jo sige: ”Du er fyret fra i dag af – du skal være ud af huset i løbet af en halv time”. Skil dig af med sådan en medarbejder med det samme – og så lad en anden regne ud hvor stor skaden er. For ellers vil den medarbejder gå tilbage på sit kontor med lyst til at hævne sig. Han vil gå tilbage med et mål: Nemlig at få så meget med sig fra arbejdspladsen som muligt. Og det er nøjagtigt det denne godsforvalter gør…

Han har ikke bare mistet sit arbejde
– han mister sit hjem, for en godsforvalter bor på sin arbejdsplads. Han mister sin indtægt,
han mister sin anseelse, for nu vil alle få at vide, at han er inkompetent. Hvem vil ansætte ham igen?!

Og det ved godsforvalteren også godt:

”…forvalteren spurgte sig selv: Hvad skal jeg gøre, nu da min herre tager min stilling fra mig?”.  
Han ønsker ikke at ydmyge sig til en stilling, hvor han skal udføre hårdt arbejde– og han ønsker slet ikke at ryge så langt ned, at han skal tigge. Så
”hvad skal jeg gøre – jeg er nødt til at have et sted at bo, jeg er nødt til at have en indtjening, jeg er nødt til at skabe mig en fremtid”.

” Nu ved jeg, hvad jeg vil gøre, for at folk skal tage imod mig i deres huse”.

Forvalteren får en forfærdelig god idé. Den er meget ulden i kanten, men er der ingen, der stiller spørgsmål, så vil han have sikret sig en komfortabel fremtid. Og der er ingen af dem, han indkalder på kontoret, der stiller spørgsmål. Han indkalder de folk, der skylder sin gamle chef. En for en bliver de kaldt ind: Sæt dig ned og nedskriv din gæld. Den første får halveret sin gæld af olivenolie – han får eftergivet til en værdi af 3 årslønninger.

”Her er dit gældsbevis, sæt dig straks ned”

– og ændre i dit gældsbrev. Gør det straks…  Bedragere har altid travl: ”Underskriv her, underskriver dér og underskriv her”. Gør det straks – han har travlt.

Rabatten er gigantisk – det er et  ”once in at lifetime”-tilbud, og der er ikke tid til at stille spørgsmål. Og der bliver ikke stillet spørgsmål, fordi folk ikke ønsker at få svaret. De er ikke interesseret i at vide hvorfor, de er bare interesseret i at få rabatten, for det er et tilbud, som de ikke engang havde turde håbet på. På den måde bliver de suget ind i forvalterens plan, fordi alle handler sådan at også de må kunne sikre deres fremtid. Det er sådan systemet fungerer – det er spillets regler, så de kan ikke skrive hurtigt nok under.
Og fra det øjeblik af har de forpligtet sig overfor hans store generøsitet og storsind.
–  De skylder ham at give et eller andet til gengæld på et senere tidspunkt.

– Og de er også nødt til at tage imod ham, for hvad vil han sige ud i byen om dem, hvis de afviser ham? De har også deres ære og ry at tænke på: ”Hvis han nu går ud og fortæller om min ivrighed til at indgå en handel, der er lige lovlig smart… så jeg må hellere tage imod ham”.

Godsforvalterens plan lykkes – og så sker det mærkelige:

”Og Herren roste den uærlige forvalter, fordi han havde handlet klogt.” 

Chefen roser den uærlige forvalter! Han roser ham, fordi han har handlet klogt – det var smart – det var godt tænkt… også selv om det gik ud over mine penge. Herren er selv en del af systemet og ved hvordan det fungere på bedste vis: Du er snu.

Og så slutter lignelsen og Jesus fortæller os, hvad vi kan lære af lignelsen: I, som er ”lysets børn”, skal være lige så smart med jeres omgang med penge, som ”denne verdens børn”. ”Denne verdens børn” gør hvad de kan for at sikre deres fremtid – det var det især godsforvalteren gjorde. Sådan skal vi også gøre være – siger Jesus.
Vi skal være lige så smarte, lige så kloge som den utro godsforvalter der tænker: Hvad skal jeg gøre for at sikre mig efter at jeg bliver fyret.

Sådan skal vi også tænke: ”Hvad skal jeg gøre i forhold til at vores tid her på jorden også har en afslutning?”. Jesus siger:

”Skaf jer venner ved hjælp af den uærlige mammon, for at de, når den slipper op, kan tage imod jer i de evige boliger.”

Du kan tage den rigdom, som du har – du kan ikke tage den med dig, men du kan skabe dig venner, som vil tage imod dig i himmelen. Som vil stå ved porten til himmelen og tage imod dig – hvis der altså er en port.

– Men hvordan får vi vores skat op i himmelen?
– Hvordan kan jeg tage den uretfærdige mammon, som hører op en gang og anbringe dem i himmelen og skaffe mig venner i himmelen?

Svaret er:

– Ved at investere i forkyndelsen af evangeliet, så folk må blive frelst.
– Ved at investere i kongerigets virksomheder.

Jeg ved ikke om I har set Schindlers Liste – den sidste scene, hvor alle de jøder står omkring ham, som han har købt fri fra gaskamrene.  Tænk du kan med dine penge være med til at købe folk fri for evig fortabelse – ved at de hører om Jesus og kommer til at tro på Jesus.

Giver du penge til missionen, jamen, så er der folk, der bliver frelst rundt omkring i verden, fordi du har givet. Folk, som du aldrig nogensinde kommer til at møde her på jorden, vil høre Guds ord og komme til tro. De penge, som vi har givet til mennesker, som vi aldrig ser hernede, som aldrig kan komme og sige tak til os – de penge skaffer os dem som venner, der vil kunne tage mod os i himmelen. Tænk, når du står i udkanten på vej ind i himmelen, så vil der stå mennesker og tage imod dig: Der kommer min ven.
Du kan ikke tage noget med dig her fra jorden – ikke andet end den rigdom som du investerer i forkyndelsen af Bibelen både ude og hjemme.

Tænk: Jeg kan med mine penge være med til at skabe en flok af venner hjemme i de evige boliger… evigheds venner. Så lad os være lige så kloge som den utro godsforvalter og handel klogt med den uretfærdige mammon – lad os skaffe os venner i himmelen, så vi sammen kan lovprise Gud i evighedernes evigheder.

Lov og tak og evig ære være dig vor Gud, far, søn og Helligånd. Du som var, er og bliver – en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed.

Author: Kim Præst