Påskedag (2007)

Prøv forestil dig, at du har mødt en mand, som du har satset alt på. Du har hørt en masse spændende ting om ham, og en dag står han foran dig, og siger: Kom og følg mig. Kom og vær min discipel. Og du forlader alt . Du har en lille fiskerbåd sammen med din far, men du forlader din far, så kan han fortsætte alene eller måske finde en anden, der kan hjælpe ham. Du skal i hvert fald følge denne Jesus, når han nu tilbyder dig en plads som hans discipel. Og det er også utroligt det du kommer til at opleve i de tre år, du er med ham. Du ser, hvordan han kommer gående på vandet, du ser hvordan han helbreder folk og  du ser hvordan han mætter 5000 mennesker med lidt brød og lidt fisk. Men forestil dig, at den mand som du har fulgt de sidste tre år, og som havde sagt: ”Jeg kommer fra Faderen”. ”Jeg og Faderen vi er ét”. ”Hvis du har set mig, så har du set Faderen” ”Ingen kommer til Faderen uden ved mig”. ”Ingen vil nogensinde kunne taget livet fra mig – jeg lægger det fra mig, og jeg kan tage det til mig igen”. ”Jeg kan når som helst bede min far om det, og så vil han sende 12 legioner af engle, der vil redde mig”.

Og pludselig hænger han dér på korset, imellem to tyve. Han er død… der er ingen tvivl om det. Hvor er de tolv legioner af engle – hvor er hans far? Hvad var det med, at ingen kunne tage livet fra ham… hvad laver han så dér på korset? Hvis Jesus var den han sagde han var – hvorfor har han så tilladt, at romerne pinte ham, gjorde nar af ham, korsfæstede ham imellem to tyve? Men nu hænger ham, der har givet alle mulige store løfter… han hænger på korset. Og han er død… han er stendød.

Alle deres drømme var tilintetgjort! Nu skal de tilbage til deres familie og venner i landsbyen for at se om de kan genoptage deres gamle liv som fisker. Hvis da deres far ikke forlængst har skåret hånden af dem og solgt deres andel af fiskerbåden til en anden. Ham, som de havde stolet på er død! Hvad med alt det han har fortalt om Guds rige – om at kalde dem til sig, når han bliver ophøjet?

Hvis jeg var i disciplenes sted, så ville jeg virkelig føle mig lille, ødelagt, forvirret, holdt for nar… det her ville være min sjæls dybeste nat. 

Og så pludselig hørte de ordene: ”Han er opstået – han er ikke her”. Pludselig er al deres mørke blevet lys – alt deres tvivl, al deres mismod alt blev lyst op, da de så og troede, at Jesus var opstået fra de døde.

Pludselig er alle deres frustrationer, deres tunge tanker, deres ængstelser forsvundet– en eneste sætning: Han er opstået. De meste opmuntrende ord er de tre ord: Han er opstået. Det mest opmuntrende budskab som de overhovedet kunne have hørt.

Og det jeg vil fortælle dig i dag, det er, at det er stadigvæk det mest opmuntrende budskab.

Det er et opmuntrende budskab, for det betyder, at alt det andet Jesus har sagt, at det passer. Det var ikke bare smukke ord og vidtløftige løfter… nej, det var sandheden. Den eneste sandhed.

Der har været mange profeter, der er kommet mange lærere, der er kommet mange oplyste mænd og kvinder i tidens løb, som har sagt mange vidunderlige ting – og så er de døde. Og det de sagde – det var sandt, eller også var det ikke sandt. Det ved vi ikke.

Men så kom denne mand, Jesus Kristus Guds søn – han kom med en masse påstande om at Gud er kærlighed, om at der er evigt liv i at tro på ham, og at han er Guds levende søn… Jesus kom med de påstande her og de blev bekræftet at de var rigtige ved at han besejrede døden. Hvad intet menneske har gjort før eller siden – det gjorde Jesus. Han besejrede døden, gik ud af sin grav, for op til himmelen, hvor han nu sidder ved den almægtige Guds højre hånd. 

Og det er den anden grund til at påskebudskabet ”Han er opstået” – at det er et opmuntrende budskab, for det betyder, at den person, Jesus Kristus – som vi tror på, han er levende i dag.

Bibelen siger klart og tydeligt: Der er ikke andre guder, der er kun en Gud – hans navn er Jahve – og han har én eneste søn: Jesus Kristus. Det er ikke bare en profet mere, det er ikke bare en filosof mere eller et oplyst menneske mere – nej, det er Guds eneste søn. Der er af samme væsen som Gud – når du ser mig, så ser du Gud, sagde han. Og denne Jesus kom her til jorden med et bestemt formål: Nemlig at du og jeg skal have en ufattelige gave, nemlig evigt liv.  Den person, som vi tror på, er levende. Han er ikke en tom afgud, eller et tomt livsprincip – han er den levende Guds søn. Lige så levende, som han var da han gik her på jorden, lige så levende er han nu hjemme hos sin far. Det er påskens opmuntrende budskab: Jesus er levende! Derfor vil man aldrig nogensinde finde nogle knogler nede i Jerusalem, som man kan sige: Ser her: Vi har Jesu knogler her… for han er ikke længere i graven – han er levende. ”Han er opstået”. Det er verdens mest opmuntrende budskab….

 

Det tredje, der gør det budskab til et opmuntrende budskab er, at vores synder er tilgivet og vi er evigt sikre. For Bibelen fortæller os, at har vi ham som vores frelser, tror vi på ham alene, og synder vi så, så har vi en advokat, der sidder ved Guds højre hånd. Bibelen siger: ”hvis nogen synder, har vi en talsmand hos Faderen, Jesus Kristus, den retfærdige; han er et sonoffer for vore synder, og ikke blot for vore, men for hele verdens synder” (1 Joh 2, 1-2). Bibelen fortæller os, at Jesus er vores talsmand, Jesus er vores advokat. Tænk, at du og jeg har Guds eneste søn som vores advokat, der sidder lige ved siden af verdens dommer som en påmindelse om det Jesus har gjort – han er vores advokat. Så når vi som hans børn har gjort noget forkert og beder Gud om tilgivelse, så behøver vi ikke være i tvivl om vi er blevet tilgivet. For har vi ham som vores frelser, har vi overgivet vores liv til Jesus, så vil han træde frem og tale vores sag for den store Gud: ”Hun er en af dine børn, som jeg har betalt for” – eller ”Han er en af dine børn, som jeg døde på korset for”. Prøv forestil dig… hvis du kan… Guds store trone og dér til højre for tronen sidder der et menneske, Jesus. Du kan stadigvæk se mærkerne fra naglerne i hans hænder og i hans fødder… de er der stadigvæk. Og i det øjeblik at vi beder til Gud, så læner han sig ind og hvisker noget i Guds øre og Gud nikker.

Jeg ved godt, at det kun er et billede, men det er et herligt billede – Jesus som vores advokat. Og med Jesus som din advokat, som din frelser, så behøver du ikke tvivl om du er blevet tilgivet, for det er du. Tænk dig – og det står fast, for han stod op fra de døde. Vores frelse står fast, for ”Han er opstået”.

Står din frelse også fast? I de fleste religioner jeg har lugtet til bygger de troende freden og frelsen på deres egne gerninger. På at de selv skal gøre et eller andet – at de skal spise det eller det – eller holde sig fra det eller det. De skal have en lang lang liste med gode gerninger, de har gjort.

Bibelen siger ryster på hovedet og siger: ”For af… nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af” (Ef 2,8).

 

Jeg er ved at læse denne bog af Ayaan Hirsi Ali, en forhenværende muslim, der til sidste vendte sig fra islam, men desværre er ateist i dag. Hun skriver ”Livet på jorden er en prøve, og jeg var ved at dumpe, selv om jeg forsøgte så godt jeg kunne.  Jeg var ved at dumpe som muslim. Når jeg bad, følte jeg, at englen på min højre skulder var ved at blive træt af at skrive alle min synder ned. Jeg forestillede mig, at jeg kom op i himlen med en tynd bog med gode gerninger og en bog med synder, der var lige så tyk som den uforkortede udgave af Oxford Dictionary” (s. 164 i Ayaan Hirsi Ali ”Ayaan – opbrud og oprør”).

Bygger du dit liv her og nu på hvad du selv skal gøre – bygger du dit evige liv på hvad du selv skal gøre, så får du nok at lave, for det er en umulig opgave. Du vil aldrig nå hen til det punkt, hvor du har oparbejdet nok gode gerninger, så du kan opveje de dårlige. Ja, selv om du gør dit yderste vil det aldrig være nok. Og imens du anstrenger dig, så vil du samtidig kalde Gud for en løgner. For Bibelen siger, at det kun er ved tro på Jesus, at du bliver frelst. Du siger ”Nej, det passer ikke, for jeg vil frelses for min gode gerningers skyld. Jeg vil frelses for mine gode intentioners skyld. Jeg vil frelses fordi jeg er et menneske. Jeg vil i himmelen for det jeg er, og det gode jeg vil – så Gud det passer ikke, at der kun er en vej til himmelen, troen på Jesus. Jeg kan godt selv klare det”. Så oven i, at du forsøger at løfte dig selv op med hårene, så kalder du også Gud for en løgner. Ja, du siger faktisk også, at det var slet ikke nødvendigt, at Jesus døde på korset. Det var slet ikke nødvendigt, at Gud sendte sin eneste søn til verden for at dø på et kors, for vi kunne godt have klaret det uden korset. Vi kunne nok have klaret det – ”så var det ikke lige lovligt ondt at gøre det Gud, for vi havde nok klaret det alligevel”. Gud er altså både en løgner og han tog fejl… det er hvad du siger.

Men det var nødvendigt at Jesus døde på korset. Bygger du dit liv nu og livet efter døden på dine egne gerninger og på dig selv, så går du en meget usikker fremtid i møde. Det eneste sikre der er i den, det er, at det bliver et sted uden Gud.

Derfor er påskedags budskab ”Han er opstået” et opmuntrende budskab ikke bare den gang for de slukørede disciple, men også i dag. For det viser os, at alt det andet Jesus lærte os, er sandt. Det viser os, at han er levende i dag, og at han nu sidder som vores talsmand, der går i forbøn for os. At han sidder som vores advokat, der viser Gud væk fra vores synd og over på sig selv: ”Det er et af dine børn, jeg har selv betalt for ham. Jeg har selv betalt for hende”.

Livet bliver ofte sammenlignet med en rejse ud af en vej – og nogle gange, så kommer man til nogle vejkryds, hvor man skal tage stilling: ”Skal jeg gå den ene eller skal jeg gå den anden vej?” Jeg vil gerne sige noget til dig, der måske ikke har valgt Jesus som din frelser. Jeg håber påskedag 2007 må blive en af de vejkryds, hvor du stopper op og spørger dig selv: Hvilken vej skal jeg vælge? Der er mulighed for at fortsætte livet uden Jesus, og der er mulighed for at fortætte livet med Jesus. Hvilken vej skal jeg vælge?

Går du videre i dit liv uden Jesus, så går du en usikker fremtid i møde, men går du videre med Jesus, med troen på ham, så går du en sikker fremtid i møde. For så bygger du ikke dit liv på dig selv, men du bygger dit liv på den levende Guds vidnesbyrd. For så lever du dit liv på de tre små ord, som kirken altid har bygget på: ”Han er opstået”.

Author: Kim Præst

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *