Påskedag (2011)

Hvis Kristus ikke var opstået fra de døde, var vores tro forgæves! Så kunne vi lige så godt leve vores liv som resten af verden – det vil sige uden retning, uden håb og uden noget formål.
Men han triumferede over graven og han er gået i forvejen for at forberede et hjem i himmelen for enhver af os. På grund af opstandelsen, så kan vi have fuld tro på, at alt hvad Jesus har sagt, vil ske.
Lad os fryde os denne påske over betydningen af den tomme grav.
 
Kvinderne kommer med deres håbløshed, med deres sorg, med deres frustrationer – de mødte en engel, de hørte verdenshistoriens første og korteste påskeprædiken: ”Vær ikke forfærdede! I søger efter Jesus fra Nazaret, den korsfæstede. Han er opstået, han er ikke her”.

Det er verdens bedste budskab og budskabet om hans død og opstandelse har lydt så stærkt igennem generationer og århundrede, at det stadigvæk i dag forandrer liv. På grund af Jesu opstandelse, så kan vi finde healing fra vores fortid, vi kan opleve kraft i vores hverdag og vi kan lovprise Gud for løftet om himmelen. Budskabet ” Han er opstået, han er ikke her” var ikke bare et trøstende budskab dengang, men det er det også i dag – og det trøster på fire måder.

1) For det første betyder det det konkrete, at Jesus er opstået fra de døde og levende også i dag.
Det er som vi siger det i trosbekendelsen: Jesus sidder ved Guds højre hånd… og hvad gør han dér? Han går i forbøn for hver eneste af os (Hebr 7,25). Beder for os – som en, der kender vores kampe, kender vores smerter, kender vores sorger… for han har oplevet det hele på sin egen krop. Så derfor kan han sørge for os lige sådan som vi har brug for det.

 

2) For det andet, så betyder det, at der er et liv efter døden.
Der er en verden, der er et liv efter døden. Der er nogle mennesker, der ikke tror på et liv efter døden – de tror at vi bare hører op med at eksistere, forsvinder, væk.

Men hvor er det dog et sølle livssyn – vel siger de, at det giver det her liv virkelig værdi, for vi har kun dette ene liv. Derfor er livet her så meget mere værdifuldt, fordi vi ikke har et liv efter dette, som de livs-umættelige kristne påstår. Men det er i virkeligheden et tåbeligt liv, et tomt liv, et ingenting, et vindpust, så er vi væk. Så kan vi jo lige så godt leve efter den gamle græske filosofi: “Lad os spise og drikke, for i morgen skal vi dø, dø, dø og dø”.

De fleste mennesker lever livet sådan fra dag til dag, fra uge til uge, fra måned til måned, fra år til år.  Og pludselig en dag, så er livet slut – og så er det bare slut. Men livet er ikke helt slut, når livet er slut – Gud vil have at der skal være mere i livet end nu og en højere mening med livet end os selv og vores egen navle. Derfor: Livet forstætter.
Og derfor bliver livet værdifuldt og betydningsfuldt her og nu, for det betyder noget, hvordan vi lever. Vores valg har ikke bare konsekvenser de få år, vi lever her på jorden, men har konsekvenser langt ud i evigheden, for vi skal stå til regnskab for hvordan vi bruger vores tid her på jorden overfor den levende Gud (Hebr 9, 27). Det er ikke bare: Lad os spise og drikke, for i morgen skal vi dø” Nej: Det er ”Lad os spise og drikke, for i morgen skal vi dø – og stå overfor vores skaber og dommer”. Så spørgsmålet er vel egentlig: Bruger du livet nu på at forberede dig til det kommende liv?

Men livet efter døden har ikke bare betydning for hvordan vi selv lever vores liv, men også hvordan vi behandler andre – for det betyder, at vi kan bruge hvert minut på at tjene andre mennesker. Vel er hvert minut værdifuldt, for det kommer ikke tilbage igen, men det minut, jeg bruger nu, bliver aldrig det sidste, for jeg ved der ligger en evighed foran mig. Så derfor kan vi bruge tid på dem, der har brug for det. Derfor kan vi bruge vores liv på at tjene andre – for det er aldrig spild af tid, for der er et ocean af tid foran os. Og du har mulighed for at øve indflydelse på andre menneskers liv, ikke bare det korte liv, der er foran dem her og nu, men du kan påvirke dem helt ind i evigheden.

3) Det tredje budskab fra den tomme grav er: Jesu offer for dig og mig blev godtaget.
Langfredag døde Jesus din død for dig. Langfredag tog Jesus din straf på sig. Din synd, dit hårde hjerte, din egoisme, din ukærlighed, din grådighed, dit…. Og jeg kunne blive ved.
Nogen skal betale den regning, som vi langsomt oparbejder hver eneste dag i vores liv. Jesus betalte det – Jesus tog straffen – Jesus gjorde det fuldt ud på dine vegne. Den tomme grav er Guds stempel: Betalt! Den tomme grav er vores garanti på fred med Gud. Tvivler du – mangler du frelsesvished, så se hen på den tomme grav: Det er det fundamentet for din frelsesvished… og det holder hele vejen ind i evigheden.

4) Det fjerde budskab fra den tomme grav er: Vi skal opstå med et fysisk legeme.
Det passer, når vi synger: ”Som han opstod, skal vi opstå”. Jesu opstandelse er en forsmag på hvad vi skal opleve en gang – for Jesus er bare den første ud af mange. Paulus siger: ”Kristus [er] opstået fra de døde som førstegrøden af dem, der er sovet hen” (1 Kor 15,20). Det betyder: Han var den første ud af tusindvis af kristne i generationer efter generationer – lige frem til jordens ende. Som han var, da han opstod fra de døde, sådan skal vi også være. Syndfri og så perfekt som Gud overhovedet kan skabe os.
Det gamle er forbi, se noget nyt er blevet til. Vi vil ikke være ånder eller engle – det er dejligt og sødt, når vi siger til vores børn, at mormor er blevet en engel eller at nu er hun en stjerne på himmelen. Det er er sødt, men det er ikke rigtigt. Nej, vi skal være lige som ham, da han opstod. Hans disciple genkendte ham, så hans sår i hænder og fødder og de spiste med ham… det ville en ånd ikke gøre. Og når vi opstår, da skal vi være som ham (1 Johs 3,2) – en perfekt krop af kød og blod klar til evigheden.

5) Og derfor det femte og sidste budskab fra graven: Du behøver ikke at frygte døden.
De fleste er bange for at dø – på en eller anden måde. Hvorfor? Døden er det ukendte – og deres synd og deres oprør mod Gud gør dem usikre overfor hvad der møder dem på den anden side af døden. Men enhver troende vil på den anden side af døden have frimodighed til at stå foran nådens trone ikke på grund af deres gode gerninger, men på grund af hans gave til dig: Frelsen.
Vi vil stå foran ham og vide: Vi fortjener ikke noget, men vi vil alligevel modtage hans velsignelse. Jesus har lovet os, at han er gået forud for at gøre en plads klar til os (Johs 14,2-3): ”For at også I skal være, hvor jeg er”.

Korset er den eneste dør ind i himmelen, ind i evigheden – der er andre veje andre døre, der bliver tilbudt dig, men ved du hvad: Over hver eneste af dem, der står der krav på krav på krav, som du skal opfylde… og som du ikke kan opfylde. De er fyldt med instrukser til hvad du skal gøre for at fortjene at komme ind. Over korsets står der bare det ene ord: Nåde. Det er kun nåde og hans ufattelige kærlighed.

Afslutning

Så jeg vil gerne stille dig et spørgsmål her til sidst: Hvad vil du gøre for at forberede dig på din død? Det Gud har liggende til dig er så stort, at menneskers ord overhovedet ikke kan beskrive det.

Det kan være, at du spørger: Jamen, hvad skal jeg så gøre for at komme i himlen?
Her er det:

  • Du skal være villig til at tro på vidnesbyrdet om Guds søn.
  • Du skal fødes igen ved Helligånden (Johs 3,3).
  • Du skal tro at Jesus har betalt al din skyld rub og stub på korset: For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver som tror på ham, enhver som sætter sin lid til ham, ikke skal dø, men have evigt liv (Johs 3,16).
  • Du skal tage imod ham som din personlige frelser – du skal bekende ham med din mund og med dit hjerte.

I det øjeblik er din synd tilgivet. I det øjeblik det sker, så er hele din evige skæbne forandret. Og i det øjeblik, at det sker, så er der INGEN, der kan tage det væk fra dig. Hvis du er et vist menneske, der ved, at du skal dø en dag, er det så ikke viist at forberede dig på det? Forberede sig på at døden kommer… vi forbereder os på mange andre småting her i livet, pensionen, forsikringer mod ulykker, eksaminer… hvorfor så ikke forberede dig på det største og det, der virkelig betyder noget: Livet efter dette liv.

Tænk, hvis påsken 2011 kan være den påske, hvor din evighedsskæbne bliver forandret for altid – hvor Jesus kommer og tager bolig i dig for evigt og altid. Og jeg ved, at hjemme i himmelen vil der lyde et brag af jubelsang lige så snart du af hjertet siger –

“Ja, jeg tror på korsets gåde.

gør det frelser af din nåde.

Stå mig bi, når fjenden.

Ræk mig hånd, når øjet brister.

Sig: Vi går til Paradis.

Author: Kim Præst