Sidste søndag efter Helligtrekonger (2017)

Lyt til prædikenen:

Læs prædikenen her:
”Har du tænkt på, hvornår vi mennesker smiler mest?” – sådan begyndte en reklame, som jeg hørte i fredags i bilen. Reklamen fortsatte: ”Det er ikke nødvendigvis, når nogen er sjove, eller når du bliver kildet under tæerne. Vi er lettest til smil, når vi er ubekymrede”.

Det viste sig at være en reklame for et forsikringsselskab – for det er det, som selskabet gerne vil hjælpe os med:  Nemlig at gøre ”dit liv mere ubekymret, så du kan leve et friere liv.”  Og reklamen slutter: ”Du lever nemlig mest, når du bekymre dig mindst”.

Wau – det er jo lige før jeg har lyst til at skifte forsikringsselskab… nu har jeg den nok bare sådan med forsikringer, at det ikke er noget, der gør mig ubekymret. Jeg er bekymret for at vandrørene springer, jeg bekymret for at mine børn vælter på deres cykel eller bliver ramt af en bil – jeg er bekymret for uheldet, og man kan ikke forsikre sig fra uheld. Man kan forsikre sig sådan, at man kan komme videre økonomisk efter uheldet, så man kan bekymre sig om noget andet end økonomien. Man kan sikre sig økonomisk efter uheldet, men selv den største forsikring kan ikke tage mine bekymringer væk – for tænk, hvis uheldet sker.

Vore bekymringer
Og dybest set, så er det, man kan bekymre sig mest over, det er noget, man ikke kan forsikre sig imod.

  • Jeg kan ikke forsikre mig mod et brudt ægteskab.
  • Jeg kan ikke forsikre mig mod at mine børn får en dårlig barndom, fordi jeg er en far eller mor, der bare ikke slår til.
  • Vi kan være bekymret for vore børn eller børnebørns skolegang – bliver de nogen af dem, der bliver stemplet med diagnoser og forskellige bogstaver?
  • Vi kan være bekymret for vores lands sammenholdskraft. Der er sådan en politisk vrede i vort land fra venstre og højre. En politisk vrede og bitterhed mod folk med en anden politik.
  • Vi kan være bekymret for at vores politikere fører os bag lyset – ser ud som anstændige, men sviner hinanden til og laver bagholdsangreb bag forhænget
  • Vi kan være bekymret for klimaforandringerne  – er det menneskeskabt og kan vi gøre noget ved det?

Så ja, ”du lever nemlig mest, når du bekymre dig mindst” – det er rigtigt, men svaret er ikke at skifte forsikringsselskab, for det, vi bekymre os over, er noget, der er meget mere værdifuldt end kroner og ører kan klare. Og med mindre at vi fra tid til anden lukker alle de her tanker ude og tager en pause på sofaen eller med børnene med deres legetøj, så væltes vi omkuld af bekymringer. For der er rigtig meget at bekymre sig over.

Se på Jesus – og frygt ikke
Også selv om vi er kristne, men som kristne ser vi noget andet end det mørke. Vi ser Jesus. Vi skal ikke have vores øjne rettet på politikere eller en politisk eller religiøs bevægelse om de så er gode eller elendige. Vi skal ikke have vore øjne rettet på klimaforandringerne eller den sociale ulighed. Vi skal ikke have vore øjne rettet mod de ting, som skaber bekymringer – vi ved vi er midt i dem, vi manøvrer midt i det og kirken gør sit for at afhjælpe, hvor vi kan, men vi skal ikke have vore øjne rettet mod andet end imod – Jesus. Det er nemlig Bibelens løfte, at uanset hvilke problemer vi står i, uanset hvor hårdt vi bliver presset, hvis vi har vore øjne rettet mod Jesus, så vil vi i os have en fred, som overgår al forstand. Vi har ikke grund til at frygte eller bekymre os.

Da disciplene faldt til jorden i skræk over det her fantastiske øjeblik oppe på bjerget, så lægger Jesus hånden på dem og siger til dem: ”Rejs jer og frygt ikke!”. Da Johannes mange år efter sidder som fange på klippeøen Patmos, så får han endnu et glimt af denne herlige Jesus. Og der sker nøjagtig det samme – Johannes falder også ned på jorden foran Jesus – og Jesus lægger igen sin højre hånd på Johannes og ved I hvad…. han siger det samme igen til Johannes, som han sagde på bjerget 60-70 år tidligere: ”Frygt ikke”.

Jesu omkvæd
Det er omkvædet hver eneste gang – og det er det, han også siger til dig – når du ser på ham, når du bliver ved med at fokusere på ham, uanset hvad du så står midt i. Han siger: Frygt ikke.

  • Den lidelse som du står midt i, vil aldrig nogensinde få bugt med dig – se på Jesus.
  • Den forvirring og den ondskab, der er i verden omkring dig, vinder aldrig – se på Jesus.

For uanset om alt andet råber det modsatte – og forkaster Jesus, og ikke ønsker at tro på ham, så bevæger hele verdenshistorien sig i retningen af Jesus, hvor hvert knæ skal bøje sig for ham og bekende ham, når de ser ham i sin herlighed. Sådan som disciplene så det den gang. En gang er det ikke bare de her 3 disciple, der skal se hans herlighed, så skal alle se den.

Hvorfor disciplene skulle se Jesu forklarelse
For det er det, de 3 disciple får lov til at se. De får et glimt af hvordan Jesus vil komme til at se ud efter hans korsfæstelse, , efter hans død, opstandelse og himmelfart – Jesus på tronen. Det er den synlige manifestation af Jesu natur. Disciplene ser det største bevis på at Jesus er den, han sagde han er: Jesus Kristus, Guds søn, ja Gud selv. Der var bevis på at Jesus var Gud ved det han gjorde – men der var ikke noget synligt bevis ved at se på ham. Og man skulle komme frem til hvem han var ved det han gjorde og ikke hvordan han fremstod. Det var Peter også nået til. Han er lige kommet med verdenshistoriens første bekendelse af Jesus, nemlig ”Du er Kristus, den levende Guds søn” og det var han kommer frem til ved at se og ved at lytte til Jesus. Men her fra toppen ville det gå nedad – nedad i forkastelse og korsfæstelse – og nedad også mod Peters egen korsfæstelse langt ude i fremtiden. I de næste par dage, vil de se det ansigt, som de elskede, nemlig Jesu ansigt, blive spyttet på og ødelagt. Jesus vidste, at de havde brug for mere end den tro de havde nu, de havde brug for at se – så derfor gav han dem denne vision, hvor hans herlighed fik lov til skinne igennem ham – de fik lov til at se den reneste manifestation og reneste åbenbaring af Gud som noget menneske nogensinde har set.

Så derfor kan Peter skrive i det, jeg læste fra alteret for lidt siden (2 Pet 1,16-18): Vi bygger ikke vores prædikener på myter og gamle kællingehistorier – for vi har selv ”med egne øjne set Jesu majestæt. For han modtog ære og herlighed af Gud”… det så vi…  ”mens vi var sammen med ham på det hellige bjerg”.

Og Johannes, der også var med på bjerget skriver senere: vi har hørt, vi har set det med vore øjne, vi betragtede det, vore hænder rørte ved livets ord (1 Johs 1,1). ”vi så hans herlighed, en herlighed som den Enbårne har den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed” (Johs 1,14) – vi så den.

Hvorfor skal disciplene se det her? Mon ikke for at rodfæste dem i tilliden på den herlighed, der følger efter lidelsen. Jesus siger til dem: ”Se hvad der er på den anden side af korset. Her er fremtiden”.

Disciplene havde brug for det den gang.
Og vi har brug for det i dag.

Vi har brug for at vide, at den konge, vi tjener, det kongerige, som vi er blevet en del af i dåben, det er ikke en tabt sag, det vil ikke forsvinde bort i fiasko. Du er en del af et kongerige, som aldrig vil få ende, men som vil eksplodere i herlighed en dag – og centrum for den herlighed er Jesus Kristus, din bror. Se ham i hans herlighed – hør ham: ”Frygt ikke! Jeg er den første og den sidste og den, som lever: Jeg var død og se, jeg lever i evighedernes evigheder, og jeg har nøglerne til døden og dødsriget” (Åb 1,17b-18). Intet kan røre dig.

Når du går igennem livets nedture, smerten i dit liv, bekymringerne, ødelæggelsen i verden omkring dig – når du er dér og har ham med dig og fokus på ham og tillid til ham, så vil du altid høre de samme to ord: ”Frygt ikke”. Uanset hvad der kommer ind i dit liv, uanset hvad du har oplevet, uanset hvad der plager dig af uro og fremtidsplaner, der er faldet til jorden – hør de to ord: Frygt ikke. Se hen til Kristus i hans herlighed – og vid, han vil sejre. Sejre over det, der smerter i dag, og truer os med at ødelægge os i morgen. Herligheden vil komme. Det som vi ser ude i det fjerne – det kommer. En dag vil vi kristne se det, som Peter, Jakob og Johannes så – men ikke bare i et glimt, et kort øjeblik på et bjerg, men i evighedernes evigheder foran hans trone. Og ”Han skal forvandle vort fornedrede legeme og give det skikkelse som hans herliggjorte legeme” (Fil 3, 21) – en dag vil vi ligne ham.

Men indtil da er vi her – vi lever i en verden, der mere og mere går til grunde i synd, men vi er på vej mod herligheden.  Det er lidelse og så herlighed – hav fokus på det… nej, hav fokus på ham, hav fokus på Jesus. Og når du lever livet med ham, så kan du leve uden bekymring midt i bekymringen – og så får du det fulde ud af det liv, han ønsker for dig. For som reklamen sagde: ”Du lever nemlig mest, når du bekymre dig mindst”.

Author: Kim Præst

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *