Advent

Advents 4 søndage er vores forberedelse til julens store fest – festen, hvor vi fejrer Jesu komme. Men de søndage, der ligger forud for julen, handler ikke bare om det lille barn Jesu komme, men handler også om flere aspekter af Jesu komme.
Jesu komme i troen og i tvivlen
Jesu komme i dit hjerte
Jesu komme til dom og frelse.
Jesu komme… adventus Domini, Herrens komme.

Her er nogle prædikener til denne forberedelsestid.