Advent

Advent kommer af latin ”Adventus Domini”, som betyder ”Herrens komme”. Adventstiden er en forberedelsestid til julen, hvilket også afspejler sig i salmerne om Guds løfter til mennesker om en frelser.
Jesu komme bliver i denne periode set både historisk (Jesu fødsel og forventningerne og løfterne om det), personligt (Jesu komme til den enkelte i
troen) og fremtidigt (Jesu genkomst).

1. søndag i advent er kirkeårets første søndag og derfor det kirkelige nytår, og oprindeligt var det en faste- og bodstid som en åndelig forberedelse på fejringen af Jesu fødsel. Adventstidens lilla farve skal også symbolisere bod.