Advent

Advents 4 søndage er vores forberedelse til julens store fest – festen, hvor vi fejrer Jesu komme. Men de søndage, der ligger forud for julen, handler ikke bare om det lille barn Jesu komme, men handler også om flere aspekter af Jesu komme.
Jesu komme i troen og i tvivlen
Jesu komme i dit hjerte
Jesu komme til dom og frelse.
Jesu komme… adventus Domini, Herrens komme.

Her er nogle prædikener til denne forberedelsestid.

 • 1. søndag i advent – 2022 5. december 2022
  Se, hvor nu Jesus træder hen til den morderstad, enddog man ham bereder så grumt et blodebad. Jesus er på vej ind i Jerusalem – og alt det ligger foran ham, som en mulighed, som et valg, som en vej, han kan vælge at gå. Han ved også, at efter langfredag kommer påskemorgen med opstandelsen. Han ved, at han ...
 • 3. søndag i advent (2021) 12. december 2021
  Lyt til prædikenen: Læs prædikenen: Hvor er det øv, at der er mange, der ikke vil synge. Vi kan godt sige, at ”hver fugl synger med sit næb”, men der er rigtig mange danskere, der ikke giver sig selv lov til at synge. Undersøgelser har vist, at selv i kirken sidder mange med deres salmebog lukket i ...
 • 1. søndag i advent (2021) 28. november 2021
  Lyt til prædikenen: Læs prædikenen: Som barn havde jeg et stykke legetøj som egentlig var meget simpelt. Den indeholdt en gennemsigtig plastik-plade, hvorunder der var noget meget fint sand. Og så kunne man med nogle små knapper til højre og venstre styre en stift inde bagved, der lavede en tegning i sandet. Kender I sådan en? Det ...
 • 3. søndag i advent 2020 13. december 2020
  Lyt til prædikenen: Læs prædikenen: Vi ridder på bølgerne op imod jul, det er adventstiden, hvor vi hører om forskellige sider af advent, Jesu komme. To af søndagene hører vi om Johannes Døberen, profeten, der forkynder Jesu komme. Johannes Døberen spiller en stor rolle i adventstiden. Hans plads i adventen afspejles også fra Det nye Testamente, hvor ...
 • 1. søndag i advent (2020) 29. november 2020
  John Newton er kendt for at have skrevet salmen ”Amazing Grace” – forunderlig nåde. Hele hans livshistorie er virkelig samlet i denne salme. Det er ikke bare fromme ord, om at han var et vrag, at han var fortabt og at han var blind… Hans forvandling gik fra at være kaptajn på et slaveskib, der ...
 • 3. søndag i advent (2019) 15. december 2019
  Jeg har lige læst det, vi kalder for Zakarias´ lovsang. Den gamle præst står med sit førstefødte barn, Johannnes, som det gamle ægtepar mirakuløst har fået i deres alderdom. Og i første omgang undrer man sig jo over hvor lidt barnet Johannes fylder i lovsangen. Zakarias ser ikke bare isoleret på barnets fødsel – han ...
 • 2. søndag i advent – 2019 8. december 2019
  Lyt til prædikenen: Læs prædikenen Livet er skønt! Livet er så fyldt med gode og vidunderlige ting. Det er fyldt med spændende samtaler, sjov og ballade, fest og hverdag, superliga-fodboldkampe, kirkekoncerter, klejner, bøffer og rødvin. Det er fyldt med kærlige mennesker – og nogle af dem elsker endda mig. Jesus slutter dagens tekst af med at sige: ...
 • 1. søndag i advent (2018) 2. december 2018
  Lyt til prædikenen: Læs prædikenen: Første søndag i advent er første skridt i det nye kirkeår og den første søndag i vores forberedelse af fejringen af Jesu fødsel. Vores frelsers ydmyge fødsel i en stald, barselsbesøgende var hyrder, som befandt sig på det nederste trin på den sociale rangstige. Der er intet kongeligt ved hans fødsel i den dybeste armod – ...
 • 2. søndag i advent (2017) 10. december 2017
  Lyt til prædikenen: Læs prædikenen: Temaet i dagens lignelse er ret ligetil, det er ikke særligt komplekst. Lignelsen fortæller os, at Jesus kommer igen på et eller andet tidspunkt. At han kommer for at dømme syndere og tage retfærdige med sig ind til sin himmelske fest. Lignelsen fortæller os, at han kommer på et overraskende tidspunkt, og ...
 • 4. søndag i advent (2016) 18. december 2016
  Lyt til prædikenen Læs Prædikenen: ”midt iblandt jer står en, som I ikke kender” Fra begyndelsen af Bibelen – fra de aller første sider i Bibelen kan man spore et håb og en forventning, som lyden af fodtrin, der nærmer sig: Der kommer én. Til Adam og Eva, da de bliver drevet ud af Edens have, er der ...
 • 1. søndag i advent (2015) 29. november 2015
  ”Jeg kan simpelthen ikke tro på Gud” – ”præst, du tror på Jesus – det kan jeg ganske enkelt ikke”. Hvis I vidste hvor mange gange jeg har siddet og hørt nogle sige det: Jeg kan ikke tro. Nogle gang er det sagt arrogant, måske endda næsten stolt, andre gange er det sagt bedrøvet. Der kan være ...
 • 1. søndag i advent (2013) 27. november 2013
  Det her er mit kollats – som det hedder. Det er biskoppens dokument, der overdrager et embede til en præst. Og det beskriver samtidig min opgave som præst her i Hobro. Der står, at jeg er lovligt ansat som sognepræst. Jeg skal forvalte dåb og nadver efter Kristi indstiftelse og forkynde Guds ord rent og ...
 • 2. søndag i advent (2011) 3. december 2011
  I begyndelsen af gudstjenesten fortæller jeg denne historie: Der er en sand historie fra den synkende Titanic. En kvinde sad i en af redningsbådene, der snart skulle til at sænkes ned i det kolde hav. Pludselig kom hun i tanke om noget, som hun bare ville have med sig. Hun fik allernådigst lov til at løbe ...
 • 2. søndag i advent (2009) 6. december 2009
  Det er utroligt sjældent, at jeg køber aviser, men jeg har et ferieritual, og det er netop at købe en avis i starten af ferien, for så har vi den at læse i løbet af ugen. Og når ferien er færdig, så har vi fået det hele læste – hver eneste lille artikel og kronik. ...
 • 2. søndag i advent (2007) 8. december 2007
  Det fortælles om den store danske filosof Søren Kierkegaards, at han på et tidspunkt havde inviteret sin forlovede Regine Olsen i Det kongelige Teater for at høre Mozarts opera Don Giovanni. Og Regine glædede sig naturligvis til den store aften, men da aftenen oprandt fortalte Kierkegaard, at han havde leveret billetterne tilbage, så de skulle ...
 • 1. søndag i advent (2007) 1. december 2007
  EN NY START I min studietid var jeg en gang engageret i en missionsuge, hvor der virkelig var kælet for alle detaljerne. Vi havde fået nogle rigtig gode forkyndere ind, og lavet hyggeligt cafémiljø i missionshuset… og havde folk til at gå rundt med invitationer til mødet. Og netop invitationerne…. jeg har en invitation liggende hjemme ...
 • 1. søndag i advent (2007) 1. december 2007
  EN NY BEGYNDELSE I min studietid var jeg en gang engageret i en missionsuge, hvor der virkelig var kælet for alle detaljerne. Vi havde fået nogle rigtig gode forkyndere ind, og lavet hyggeligt cafémiljø i missionshuset… og havde folk til at gå rundt med invitationer til mødet. Og netop invitationerne…. jeg har en invitation liggende hjemme ...
 • 2. søndag i advent (2006) 6. december 2006
  Prædikenen blev holdt første gang den 12. december 2006, men da jeg blev kaldt til gudstjenesten søndag den 6. december klokken 7.30 blev den fundet frem og pudset af til en gudstjeneste i Hertug Hans. Her er den “afpudsede” udgave. Lyt til prædikenen: Læs prædikenen: ”Ja, den vej skal vi jo alle” – om vi ikke selv har ...
 • 1. søndag i advent (2006) 1. december 2006
  Dagens evangelietekst handler om Jesu indtog i Jerusalem – jeg vil gerne begynde min prædiken med at pege på et helt andet indtog i en anden hovedstad. Når jeg læser teksten til i dag, kan jeg nemlig ikke lade være med at tænke på Bjarne Riis og hans indtog til København. Kan I huske det? – ...
 • 2. søndag i advent (2005) 3. december 2005
  Evangeliet til i dag er en lignelse – en lignelse er en historie, som Jesus bruger for at fortælle os om en åndelig virkelighed, som vi ellers ville have svært ved at forstå. Her i lignelsen til i dag handler det lige som alle de andre tekster, jeg har læst op, om Jesu andet komme. ...
 • 2. søndag i advent (2004) 4. december 2004
  Sidste søndag indledte jeg mine adventsprædikener med en prædiken om Jesu komme til Jerusalem. Det skete ikke med pomp og pragt, men stille og roligt, som den sagtmodige konge, der ridder på et æsel. Vi fandt frem til, at en af grundene til at Jesus var stille og sagtmodig – og ikke kom som den ...
 • 2. søndag i advent (2003) 12. december 2003
  Hvad betyder det for os i dag, at Jesus kommer igen? Vi skriver i dag den 2. søndag i advent. Adventen er denne tid, hvor vi forbereder os på Jesu komme. Det vil jeg hjælpe til med her i min prædikener at besvare spørgsmålet: “Hvad betyder det for os i dag, at Jesus kommer?”. Dagens tekst handler om ...
 • 1. søndag i advent (2004) 27. november 2003
  Så er det første søndag i advent – og nu og de næste fire søndage skal vi beskæftige os med emnet ”Jesu komme”. Det er jo det, advent betyder: Komme. Ud fra en masse tekster skal vi se på på hvilken måde Jesus kommer… og vi bliver sat over for spørgsmålet: Hvad betyder Jesu komme ...